Fakturabeløpet er høyt

Vanlig forbruk er 50-60 m3 per person per år. Priser kan du finne her.

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les av vannmåleren regelmessig, gjerne en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Vannkraner som drypper kan nemlig bli en dyr affære. Uten vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille. Følgende oppstilling gir en indikasjon på hva lekkasjen koster. Vannmengdene kan imidlertid avvike mye fra dette, og avhenger blant annet av trykkforhold i ledningsnettet på det aktuelle stedet.

Vannkraner som drypper:

  • Langsom drypping - cirka 1 dråpe per sekund: omtrent 7 m3 per år
  • Hurtig drypping: omtrent 30 m3 per år
  • Renner tynt oppe/drypper nede: omtrent 100 m3 per år

WC-sisterne som drypper:

  • Så den kun kan sees ved nøye ettersyn: omtrent 100 m3 per år
  • Så det kan sees: omtrent 200 m3 per år
  • Så det er uro på overflaten: omtrent 300 m3 per år