Ta kontakt med Vann og avløp på epost -  
eller 32 04 66 60.

Ta kontakt med Vann og avløp på epost - 
eller 32 04 66 60.

Eiendomsmegler er vanligvis behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Eierforholdet blir oppdatert hos oss så snart eierskiftet er tinglyst.

Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Faktura for første halvår består av en avregning av fjoråret og forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (i følge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: forskudd vann, avlest forbruk vann, forskudd avløp, avlest forbruk avløp.

Forskuddsbetalingen er vanligvis basert på fjorårets faktiske forbruk. Det betales for halvparten av forbruket samt halvparten av fastleddene. Forskuddsbetalingen består av fire varelinjer: fastledd vann, forventet forbruk vann, fastledd avløp, forventet forbruk avløp.

En grundigere forklaring på varelinjene finner du her - Varetekster på faktura, vann og avløp.

Oppdaterte opplysninger om boligen ved gjennomgang av kommunens dataregister, eller andre kilder, har ført til at nye boenheter eller tilbygg/utvidelser har blitt fanget opp.

Vanlig forbruk er 50-60 m3 per person per år. Priser kan du finne her.

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les av vannmåleren regelmessig, gjerne en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Vannkraner som drypper kan nemlig bli en dyr affære. Uten vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille. Følgende oppstilling gir en indikasjon på hva lekkasjen koster. Vannmengdene kan imidlertid avvike mye fra dette, og avhenger blant annet av trykkforhold i ledningsnettet på det aktuelle stedet.

Vannkraner som drypper:

  • Langsom drypping - cirka 1 dråpe per sekund: omtrent 7 m3 per år
  • Hurtig drypping: omtrent 30 m3 per år
  • Renner tynt oppe/drypper nede: omtrent 100 m3 per år

WC-sisterne som drypper:

  • Så den kun kan sees ved nøye ettersyn: omtrent 100 m3 per år
  • Så det kan sees: omtrent 200 m3 per år
  • Så det er uro på overflaten: omtrent 300 m3 per år

Ja.

Dersom høyt forbruk skyldes lekkasje kan forskudd justeres ned.

Det samme gjelder ved endringer i antall personer i husstand (gjennomsnittsforbruk er 50-60 m3 per person pr år) eller andre forhold som påvirker vannforbruket vesentlig.

Ta kontakt med Vann og avløp på epost -  eller telefon 32 04 66 60.

Dette oppretter du i egen nettbank.

Dersom spørsmål kan økonomitjenesten i Drammen kommune kontaktes på telefon 32 40 00 00

Ta kontakt med Kemneren på telefon 32 04 61 40.

Ta kontakt med Kemneren på telefon 32 04 61 40.

I utgangspunktet er det slik at mengde vann inn er lik mengde avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke i fra.