Oversikt over vann- og avløpsgebyr, fastledd, forbruksledd, tilknytningsgebyr og gebyr for separate avløpsanlegg.

Satser (inkludert mva) for 2017, 2016 og 2015:

 

Satser 2017

Satser 2016

Satser 2015

Fastledd pr år:

 

 

 

  Vann per enhet *

530,-

530,-

530,-

  Avløp per enhet *

879,-

879,-

879,-

Kr pr kubikkmeter:

 

 

 

  Vann

19,50

19,50

19,50

  Avløp

34,15

34,15

34,15

Tilknytningsgebyr

 

 

 

  Vann per enhet **

 5657,50

5375,-

5375,-

  Avløp per enhet **

 5657,50

5375,-

5375,-

 * Boenhet er definert slik: Bolig med ett eller flere rom, separat inngang og egen kjøkkendel.

** Enhet er definert i gebyrforskriften § 2-2

For abonnenter uten vannmåler stipuleres vannforbruket etter boligens areal  etter følgende inndeling:

Areal per boenhet

Stipulert forbruk

0-65 m2

110 m3

66-110 m2

200 m3

111-160 m2

240 m3

Over 160 m2

280 m3

 Tilsynet for små avløpsanlegg - gebyrregulativ 2016

  • Behandling av søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kap. 12: kr 6 935 per sak. Det belastes ikke mva for gebyr på utslippstillatelser.
  • Tilsyn av avløpsanlegg etter forurensningsforskriftens kap. 12: kr 0,- per år. Det belastes ikke mva for tilsynsgebyr.
  • Tømming av avløpsanlegg etter forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann. Pris per tømming inkludert mva, se tilsynskontorets nettside.

 Les mer om vann og avløpsgebyr.