Oversikt over vann- og avløpsgebyr, fastledd, forbruksledd, tilknytningsgebyr og gebyr for separate avløpsanlegg.

I 2019 koster en kubikkmeter vann (1000 liter) kr 59,29 dette inkluderer både vann og avløp. I tillegg betaler man fastledd for henholdsvis vann og avløp per boenhet, tilsammen kr 1557,- per år. 

Satser (inkludert mva) for 2019, 2018 og 2017:

 

Satser 2019

Satser 2018 

Satser 2017

Fastledd pr år:

 

 

 

  Vann per enhet *

579,-

551,- 

530,- 

  Avløp per enhet *

978,-

914,-

879,- 

Kr pr kubikkmeter:

 

 

 

  Vann

21,29

20,28

19,50 

  Avløp

38,00

35,51

34,15 

Tilknytningsgebyr

 

 

 

  Vann per enhet **

5968,-

5805,-

 5657,50 

  Avløp per enhet **

5968,-

 5805,- 

5657,50

 * Boenhet er definert slik: Bolig med ett eller flere rom, separat inngang og egen kjøkkendel.

** Enhet er definert i gebyrforskriften § 2-2

For abonnenter uten vannmåler stipuleres vannforbruket etter boligens areal  etter følgende inndeling:

Areal per boenhet

Stipulert forbruk

0-65 m2

110 m3

66-110 m2

200 m3

111-160 m2

240 m3

Over 160 m2

280 m3

Andre gebyr

Avlesningsgebyr 1250,-
Tap av måler 1000,-

Tilsynet for små avløpsanlegg - gebyrregulativ 2016

  • Behandling av søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kap. 12: kr 6 935 per sak. Det belastes ikke mva for gebyr på utslippstillatelser.
  • Tilsyn av avløpsanlegg etter forurensningsforskriftens kap. 12: kr 0,- per år. Det belastes ikke mva for tilsynsgebyr.
  • Tømming av avløpsanlegg etter forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann. Pris per tømming inkludert mva, se tilsynskontorets nettside.

 Les mer om vann og avløpsgebyr.