Vannmålerregistrering for 2017 på nett er nå stengt!

Dersom du ikke har fått registrert vannmålerstanden ennå, kan du sende inn din avlesning eller foto av vannmåleren på e-post til .  I e-posten må du oppgi avtalenummeret og målepunktnummeret som du finner på avlesningskortet (purringen du har fått).

Frist for vannmåleravlesning var 15. desember 2017.   

Svarfrist for purringene var 16. januar 2018.

Dersom spørsmål utover dette - ta kontakt med kommunen på eller tlf. 32046660.

Abonnenten leser av vannmålerstanden en gang i året og melder dette til kommunen.

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.

Eiendommer med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk. Det er derfor viktig å lese av måleren og sende inn stand slik at fakturaen blir riktig.

Med en vannmåler kan abonnenten å få en større kontroll på eget vannforbruk og oppdage eventuelle lekkasjer. Vannmåleren leses av hvert år. Årsavlesningen og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll. Eiendommer med vannmåler betaIer for sitt faktiske forbruk.

Mer om vannmålere

Bestille måler

Alle skal ha installert vannmåler og betale etter målt forbruk. Dette gjelder både private eksisterende boliger, nybygg og næringsvirksomhet. Unntaket gjelder kun der det er bygningsmessige eller, vann- eller avløpstekniske forhold som gjør at det ikke er tilrådelig.

Rekvisisjon av vannmåler

Kontrollere måler

Når man har vannmåler er det viktig å passe på at man ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må betales for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan enkelt sjekkes ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren er det lekkasje.

Les mer om kontroll av vannmålere

Utskifting av vannmåler

Vannmålere bør ikke bli for gamle, da målenøyaktigheten vanligvis synker med årene. Kommunens mål er å skifte ut målerne hvert åttende år.