1. Huseier kontakter et rørleggerfirma og ber om installasjon av vannmåler.
  2. Rørlegger foretar befaring på stedet, for å innhente nok opplysninger for å rekvirere vannmåler. Til dette kan han benytte kommunens sjekkliste.
  3. Vannmåleren rekvireres med dette skjemaet. Dersom rørleggerforetaket har opprettet sitt firma som passordbeskyttet bruker av skjemaet, vil han til enhver tid kunne følge med på sine egne rekvisisjoner og status på disse. Når han sender skjemaet vil kommunens saksbehandler i løpet av samme dag eller påfølgende virkedag kunne behandle skjemaet.
  4. Dersom rekvisisjonen godkjennes blir det sendt en epost tilbake til rørleggeren sammen med et ferdig utfylt rekvisisjonsskjema senest neste virkedag. 
  5. Dette skjemaet skriver rørleggeren ut på sin printer, underskriver og stempler med sitt firmastempel. Skjemaet medbringes til kommunens lager der måleren blir utlevert.

Skjema - rekvisisjon av vannmåler

Rørleggers sjekkliste ved installasjon av vannmåler