Sikker plassering av private avfallsbeholdere - Flytt avfallsbeholdere fra fortau og veigrunn!

Hjelp oss å bedre trafikksikkerheten i ditt nærområde! Flytt avfallsbeholdere fra fortau og annen veigrunn, sørg for at dine beholdere står på din egen eiendom. Det er ikke adgang til å ha private innretninger på offentlig veigrunn. Med god fremkommelighet og fri sikt kan vi sammen skape størst mulig trygghet i nærmiljøet.

Må du endre plassering av beholderne dine? Hva må du huske på:

  • Ja, hvis de er plassert på offentlig veigrunn. 
  • Avfallsbeholdere skal ikke plassers slik at de hindre sikt i adkomster, såkalt frisikt.

Melde inn avfallsbeholder

Dersom du mener avfallsbeholder står plassert til hinder for ferdsel, frisikt med mer kan dette meldes kommunens meldingstjeneste.

 FAQ – Flytte avfallsbeholdere fra offentlig veigrunn

SPØRSMÅL: Hva er offentlig veigrunn?
SVAR: Veiens eiendomsområde utgjøres av veibane/kjørebane, fortau og de veiskuldre, grøfter, skråninger som fysisk utgjør en naturlig del av veiens drift- og vedlikeholds-område, uavhengig av privatrettslige eiendomsgrenser.
SPØRSMÅL: Hvorfor har dere sendt meg SMS?
SVAR: Du kan ha mottatt en SMS som er sendt til alle i huseiere i ditt nærområde eller enkelte huseiere. Årsaken til utsendelsen er at vi ønsker å bedre trafikksikkerheten i ditt nærområde. For å oppnå dette må de som har plassert avfallsbeholderne på veigrunn flytte disse. 
SPØRSMÅL: Må jeg flytte avfallsbeholderen min?
SVAR: Hvis avfallsbeholderen er plassert på offentlig veigrunn, må den flyttes. Det er ikke adgang til å ha private innretninger på offentlig veigrunn, unntatt der det er gitt særskilt tillatelse fra veimyndigheten.
SPØRSMÅL: Hvor skal jeg flytte avfallsbeholderen min?
SVAR: Har du utfordringer med plassering kan dere ta kontakt med Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), slik at dere sammen kan finne best mulig løsning. Kommunen vil også kunne bidra sammen med RfD til å finne en løsning.

SPØRSMÅL: Kan jeg ikke sette beholderne hvor jeg selv vil?
SVAR: Jo på egen eiendom (som ikke er veigrunn) kan du stort sette beholderen, men ikke slik at den sperrer frisikt i adkomster til eiendommen. 

SPØRSMÅL: Jeg har ingen steder å plassere beholderen min. Hva skal jeg gjøre?
SVAR: Hvis du trenger hjelp, eller ønsker mer informasjon om beholderplassering og krav kan du kontakte RfD på , chat på www.rfd.no eller på telefon 32049700
SPØRSMÅL: Er dette mitt ansvar?
SVAR: Det er ditt ansvar å ikke redusere trafikksikkerheten til de som ferdes på offentlig vei. 
For mer informasjon:
I RfDs forskrift og retningslinjer kan man få mer informasjon om huseiers oppgaver og ansvar, samt plassering av avfallsbeholdere (§ 5 i forskrift og kap. 5 i retningslinjer).