Spør først grav siden

Det er etablert en samordnet lednings- og kabelpåvisningstjeneste i kommunen. Det vil si at du som bruker får en enklere hverdag ved at du nå kan henvende deg til ett sted for å få informasjon om kommunens egne ledningsnett. I bransjen kalles dette gjerne gravemelding. Merk at dette ikke er søknad om å utføre selve gravingen dersom dette skal skje i eller nærmere enn 4 m fra kommunale veier eller i park-/friområder.

Levering av gravesøknad (forespørsel om påvisningstjeneste) skjer på én av følgende måter:

  • Registrering via kundeportalen – her vil man kunne registrere gravehenvendelsene elektronisk døgnet rundt. Anbefales for entreprenører og andre proffbrukere.
  • Innsending av søknad ved hjelp av e-post til .
  • Forespørsel til telefon 09146
  • Innsending av søknad via telefaks 800 80 146.
  • De som vil levere søknaden fysisk kan gjøre dette i Drammen kommune sitt kundesenter eller hos Geomatikk AS, Kilengaten 24, 3117 TØNSBERG.

Akutte henvendelser om påvisning utenom åpningstid:

Telefon 09146 - åpen hele døgnet for behandling av hasteoppdrag som vannlekkasjer.

Ved henvendelse til et av de ovennevnte kontaktpunktene vil du få informasjon om følgende kommunale ledningsnett:

  • Veilyskabler
  • Fiberkabler (kommunale)
  • Signalkabler (Trafikklys, pumpestasjoner med mer)
  • Vann og avløpsledninger (Ikke private stikkledninger)

I de tilfellene det er behov for påvisning og merking av kabelnett vil dette bli utført av personell fra Geomatikk AS. Kommunale VA-ledninger og noe fiberkabel påvises av personell fra Drammen Kommune, Vann og avløp.

Husk at det alltid vil være en viss behandlingstid for gravemeldinger. Dette kan variere noe ut fra hva og hvor søknaden gjelder.