Kommunen leier ut torg, fortau, gater og parker/friområder til ulike typer formål som arrangementer, salg, uteservering, stillas med mer.