Dette kan du se på denne nettsiden.

Mer opplysninger om de kommunale bygge- og anleggsprosjektene finner du mer om her.

Dette kan du gjøre her.

Oversikt over kommunale ladestasjoner finner du her.

Det kan se ut som om men er trukket for hele beløpet som ble registrerte på automaten, selv om man sjekket ut før tidens utløp. 

Hele beløpet er kun reservert og blir ikke trukket. Etter noen dager, vil det korrekte beløpet bli trukket. Dette kan ta opptil en uke, avhengig av hvilken bank man har.

Ja, man kan parkere på vanlig avgiftsplass med parkeringstillatelse for forlytningshemmede. På kommunens plasser er dette gratis, mens andre aktører ofte tar betalt. Sjekk skiltingen på stedet.

Har du fått tauet bort en uregistrert bil ta kontakt med Drammen Parkering KF på tlf. 32 04 00 00.

Har du fått tauet bort en bil med registreringsnummer, ta kontakt med politiet.

Nei, det gjør det ikke. Man får avslag fra virksomheten. Parkeringsklagenemnda avslår også.

De som betaler for elbil på automat, må sette automaten i elbilmodus (trykke på elbilknappen på automaten) før de setter inn betalingskortet.

Priser og betaling for parkering.

Kommunen er i full gang ved feiing. Fremdrift kan dere følge med på her.

Av hensyn til trafikksikkerheten og generell fremkommelighet er det ikke tillatt med reklame plassert på offentlige veier synlig for trafikantene (herunder gående) jf veilovens § 33.

Reklame er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt og fremkommelighet. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra veien og trafikken.

Derfor er det heller ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på f.eks. veibanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveier, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veiinstallasjoner.

Lokale skiltvedtekter etter plan- og bygningsloven i Drammen angir også forbud mot såkalt løsfotreklame.

Ulovlig oppsatt reklame vil kunne bli pålagt fjernet eller fjernet av kommunen uten ytterligere varsel. Kostander for fjerning kan kreves dekket av den ansvarlige for reklamen.

Ta kontakt med kommunens veiavdeling dersom det er spørsmål om reklame på eller langs kommunale veier.