Beboerparkering skal ivareta de sentrumsnære beboeres interesser, samtidig som de avgiftsbelagte korttidsparkeringsplassene gir parkeringsmuligheter som ivaretar sentrumsfunksjoner.

Kart over beboerparkering på nedre Bragernes

I gate eller et område som er skiltet med beboerparkering, kan beboere med parkeringstillatelse godt synlig bak frontruten benytte avgiftparkeringsplassene hele døgnet, uten å løse parkeringsbillett fra automat.

Alle andre, inkludert gjester, kan parkere på anviste plasser mot å betale avgift.

P-tillatelser og midlertidige p-tillatelser må forhåndsbetales og tildeles etter elektronisk søknad.

Parkeringstillatelse for beboere

Det tildeles kun én p-tillatelse per husstand.
Denne koster kr. 3.360,- per år /280,- pr mnd

Ved særlige tilfelle kan det tildeles flere P-tillatelser per husstand. Prisene er:

Kr 3.960,- pr år for 2. bil/330,- pr mnd
Kr 4.620,- pr år for 3. bil/385,- pr mnd

P-tillatelser utstedes normalt for et kalenderår, men kan også ved søknad utstedes for kortere perioder.

Midlertidige p-tillatelser

Beboere kan også søke om midlertidige p-tillatelser.

Kr 300,- pr.uke
Kr 75,- for enkeltdager

Parkeringstillatelse for næringsdrivende

Kr 765,- pr måned

Har du fast bostedsadresse innenfor beboersonen og ønsker beboerparkering kan du registrere deg og søke via elektronisk søknadsskjema. Du vil få tilsendt brukernavn og passord for senere innlogging. Ved godkjent søknad blir betalingsanmodning sendt på e-post dersom e-postadresse er oppgitt, alternativt pr post.

P-tillatelser og midlertidige p-tillatelser må forhåndsbetales før oblat utstedes. Parkeringstillatelsen/beboerkortet ettersendes deg i posten etter at betalingen er registrert hos oss.

Beboere

Du må være registrert i folkeregisteret med boligadresse i sonen og ditt kjøretøy må være registrert på deg i motorvognregisteret.

Studenter og pendlere som er fritatt fra kravet om å melde flytting til Folkeregisteret, må fremlegge dokumentasjon på boforhold i sonen gjennom eierforhold eller ved gyldig husleiekontrakt samt eventuelt den tilleggsdokumentasjon som kreves av de som utsteder tillatelsen. For andre grupper som ikke er folkeregistrert bosatt i sonen, kreves bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding.

Dersom bilen ikke er registrert på deg i motorvognregisteret (gjelder også dersom du står som medeier), må du fremlegge dokumentasjon på at du disponerer bilen til privat bruk, for eksempel vognkort, leasingavtale eller selvangivelse/lønnsslipp hvor det fremgår at firmabil disponeres og skattes av til privat bruk, jf § 9.

Næringsdrivende

Ditt firma må være registrert i enhetsregisteret med adresse i sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Kjøretøyet skal eies/leases/leies av firmaet og være utstyrt og innredet på en måte som gjør at kjøretøyet i seg selv er et arbeidsverktøy, jf § 10.

Det må kunne begrunnes og dokumenteres at det er et reelt behov for parkering i sonen.

For kortere perioder kan det søkes om midlertidige parkeringstillatelser for kjøretøy som lånes av søsken eller av slektning i rett opp- eller nedadgående linje.

I særlige tilfeller kan det søkes om midlertidige parkeringstillatelser for kjøretøy under registrering, kjøretøy som disponeres midlertidig, huseiere som pusser opp huset eller tilsvarende, jfr. § 11.

Midlertidige parkeringstillatelser har andre prisbetingelser enn ordinære p-kort, se prisliste.

Byttet bil?

Parkeringstillatelse med korrigert registreringsnummer må utstedes av oss og plasseres godt synlig i bilen før den står med gyldig parkeringstillatelse på denne reguleringen. Eierforhold/tilknytning til den nye bilen må dokumenteres. Kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15 eller send e-post til .

Låne/leiebil i forbindelse med bil på verksted?

Dersom bil med registrert boligsonekort skal på verksted og du skal benytte lånebil, må det søkes om å få utstedet en midlertidig tillatelse. Kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15 eller send e-post til .

Vi trenger:

  • Dokumentasjon på at den registrerte bilen er på verksted
  • Estimat på hvor lenge skal bilen være på verksted
  • Registreringsnummeret på lånebilen

En midlertidig parkeringstillatelse vil bli sendt til deg på e-post. Denne må skrives ut og legges godt synlig bak frontruten på lånebilen. Lånebilen er kun lovlig parkert når den midlertidige parkeringstillatelsen ligger godt synlig i frontruten og registreringsnummeret på tillatelsen er det samme som på bilen. Dersom den midlertidige parkeringstillatelsen legges i annen lånebil enn den du har oppgitt kan du ikke lovlig parkere i beboersonen.

Drammen kommune har egen lokal forskrift for beboerparkering.
Forskrift om beboerparkering, Drammen kommune, Buskerud

Beboerparkering ble behandlet i bystyret den 19.06.2012.
Sak 65/2012 Beboerparkering - Innføring og forskrift.

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen.

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post: