Beboerparkering skal ivareta de sentrumsnære beboeres interesser, samtidig som de avgiftsbelagte korttidsparkeringsplassene gir parkeringsmuligheter som ivaretar sentrumsfunksjoner.

  • Nytt fra 01.01.19:

Fra 01.01.19 går vi over til et system som lar oss utføre en elektronisk kontroll av parkeringstillatelser i våre bolig- og beboersoner. Det innebærer at de fleste beboere med gyldig avtale ikke lenger trenger å ha en oblat bak frontruten i egen bil fra 01.01.19. Trafikkbetjentene vil foreta elektronisk kontroll opp mot kjøretøyets registreringsnummer. Se mer under "Om parkeringstillatelsen" i menyen nedenfor for vilkår og unntak.

Kart over beboerparkering på nedre Bragernes

I gate eller et område som er skiltet med beboerparkering, kan beboere/næringsdrivende med gyldig parkeringstillatelse benytte avgiftparkeringsplassene hele døgnet, uten å løse parkeringsbillett fra automat. Både ordinære P-tillatelser og midlertidige p-tillatelser må forhåndsbetales og tildeles etter elektronisk søknad.

Alle andre, inkludert gjester, kan parkere på anviste plasser mot å betale avgift.

Fra 01. januar 2019 går vi over til et system som lar oss utføre kontroll av parkeringstillatelser i våre bolig- og beboersoner elektronisk. Det innebærer at de fleste beboere med gyldig avtale ikke lenger trenger å bruke oblat bak frontruten i egen bil fra 01. januar 2019. Trafikkbetjentene vil foreta elektronisk kontroll opp mot kjøretøyets registreringsnummer.

EL-biler som allerede har mottatt sine oblater for 2019 omfattes også av den nye ordningen med elektronisk kontroll. Det er derfor valgfritt for disse el-bilkundene som allerede har mottatt oblat for 2019 om man ønsker å ta oblaten i bruk.

Det vil ikke bli noen endringer med betalingsanmodningene som sendes ut, og vi anbefaler at disse betales i god tid slik at parkeringstillatelsen er gyldig for den perioden det gjelder. Vi minner om at bankoverføringer kan ta flere dager før innbetalingen er registrert hos Drammen Parkering KF. Den elektroniske parkeringstillatelsen er først gyldig når innbetalingen er registrert hos Drammen Parkering KF.

For de av våre kunder som har flere kjøretøy registrert på samme parkeringstillatelse/oblat vil nåværende ordning med oblat godt synlig bak bilens frontrute fortsette. Vi vil i disse tilfellene sende ut oblat som vanlig.

Midlertidig p-tillatelse vil fremdeles måtte søkes om via vår nettside.

Kunder som har sitt kjøretøy på verksted må som tidligere ta kontakt for å få midlertidig parkeringstillatelse som må ligge godt synlig bak bilens frontrute.

Ved oppsigelse av avtalen vil gjenværende hele måneder refunderes ved henvendelse til Drammen Parkering KF. Vi gjør oppmerksom på at oblatkunder fortsatt må returnere oblat til oss for å kunne få refusjon for hele gjenværende måneder.

Parkeringstillatelse for beboere

Det tildeles kun én p-tillatelse per husstand.
Denne koster kr. 3.360,- per år /280,- pr mnd

Ved særlige tilfelle kan det tildeles flere P-tillatelser per husstand. Prisene er:

Kr 3.960,- pr år for 2. bil/330,- pr mnd
Kr 4.620,- pr år for 3. bil/385,- pr mnd

P-tillatelser utstedes normalt for et kalenderår, men kan også ved søknad utstedes for kortere perioder.

Midlertidige p-tillatelser

Beboere kan også søke om midlertidige p-tillatelser.

Kr 300,- pr.uke
Kr 75,- for enkeltdager

Parkeringstillatelse for næringsdrivende

Kr 765,- pr måned

Har du fast bostedsadresse innenfor beboersonen og ønsker beboerparkering kan du registrere deg og søke via elektronisk søknadsskjema. Du vil få tilsendt brukernavn og passord for senere innlogging. Ved godkjent søknad blir betalingsanmodning sendt på e-post dersom e-postadresse er oppgitt, alternativt pr post.

P-tillatelser og midlertidige p-tillatelser må forhåndsbetales for at avtalen skal være gyldig. I de tilfeller der det fortsatt krav om en oblat bak frontruten (dersom man har flere registreringsnummer på samme avtale eller en midlertidig parkeringstillatelse) vil dette ettersendes deg i posten etter at betalingen er registrert hos oss.

Beboere

Du må være registrert i folkeregisteret med boligadresse i sonen og ditt kjøretøy må være registrert på deg i motorvognregisteret.

Studenter og pendlere som er fritatt fra kravet om å melde flytting til Folkeregisteret, må fremlegge dokumentasjon på boforhold i sonen gjennom eierforhold eller ved gyldig husleiekontrakt samt eventuelt den tilleggsdokumentasjon som kreves av de som utsteder tillatelsen. For andre grupper som ikke er folkeregistrert bosatt i sonen, kreves bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding.

Dersom bilen ikke er registrert på deg i motorvognregisteret (gjelder også dersom du står som medeier), må du fremlegge dokumentasjon på at du disponerer bilen til privat bruk, for eksempel vognkort, leasingavtale eller selvangivelse/lønnsslipp hvor det fremgår at firmabil disponeres og skattes av til privat bruk, jf § 9.

Næringsdrivende

Ditt firma må være registrert i enhetsregisteret med adresse i sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Kjøretøyet skal eies/leases/leies av firmaet og være utstyrt og innredet på en måte som gjør at kjøretøyet i seg selv er et arbeidsverktøy, jf § 10.

Det må kunne begrunnes og dokumenteres at det er et reelt behov for parkering i sonen.

For kortere perioder kan det søkes om midlertidige parkeringstillatelser for kjøretøy som lånes av søsken eller av slektning i rett opp- eller nedadgående linje.

I særlige tilfeller kan det søkes om midlertidige parkeringstillatelser for kjøretøy under registrering, kjøretøy som disponeres midlertidig, huseiere som pusser opp huset eller tilsvarende, jfr. § 11.

Midlertidige parkeringstillatelser har andre prisbetingelser enn ordinære p-kort, se prisliste.

Byttet bil?

Du må kontakte oss dersom du bytter bil, slik at vi får oppdatert avtalen med det nye registreringsnummeret før den nye bilen kan parkeres i beboersonen. Eierforhold/tilknytning til den nye bilen må dokumenteres.

Dersom du har flere biler på samme oblat, må en ny fysisk parkeringstillatelse med korrigert registreringsnummer utstedes av oss og plasseres godt synlig i bilen før den står med gyldig parkeringstillatelse i beboersonen. Ta med gammelt oblat og kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15 hverdager for å få det oppdatert med nytt registereringsnummer.

Vi veileder deg gjerne via telefon 32 04 00 00 mellom kl 10 - 14 på hverdager, eller via e-post til .

Låne/leiebil i forbindelse med bil på verksted?

Dersom bil med registrert boligsonekort skal på verksted og du skal benytte lånebil, må det søkes om å få utstedet en midlertidig tillatelse. Kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15 eller send e-post til .

Vi trenger:

  • Dokumentasjon på at den registrerte bilen er på verksted
  • Estimat på hvor lenge skal bilen være på verksted
  • Registreringsnummeret på lånebilen

En midlertidig parkeringstillatelse vil bli sendt til deg på e-post. Denne må skrives ut og legges godt synlig bak frontruten på lånebilen. Lånebilen er kun lovlig parkert når den midlertidige parkeringstillatelsen ligger godt synlig i frontruten og registreringsnummeret på tillatelsen er det samme som på bilen. Dersom den midlertidige parkeringstillatelsen legges i annen lånebil enn den du har oppgitt kan du ikke lovlig parkere i beboersonen.

Drammen kommune har egen lokal forskrift for beboerparkering.
Forskrift om beboerparkering, Drammen kommune, Buskerud

Beboerparkering ble behandlet i bystyret den 19.06.2012.
Sak 65/2012 Beboerparkering - Innføring og forskrift.

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen

Drammen Parkering behandler også klager på bot ilagt i Nedre Eiker.

Åpningstid og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09 00 - 15 00

Besøksadresse er Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post:

Om Drammen Parkering KF

Les mer oss her