I Drammen er det 5 boligsoner.

Boligsoneparkering er et bomiljøtiltak som begrenser belastningen med mye fremmedparkering og letekjøring og er ett av flere tiltak som skal bidra til at Drammen blir en klima- og miljøvennlig by.

Parkeringstillatelsen gir ingen rett til å få eller opparbeide seg en reservert plass i sonen, og man har heller ikke garanti for plass i sonen. Vi gjør oppmerksom på at det i sone B02 kan være vanskelig å finne plass. Dette da antall innvilgede tillatelser begynner å nærme seg antall mulige plasser, samt at også besøkende med gyldig midlertidig tillatelse benytter plassene.

Nytt fra 01.01.19:

Fra 01.01.19 går vi over til et system som lar oss utføre en elektronisk kontroll av parkeringstillatelser i våre bolig- og beboersoner. Det innebærer at de fleste beboere med gyldig avtale ikke lenger trenger å ha en oblat bak frontruten i egen bil fra 01.01.19. Trafikkbetjentene vil foreta elektronisk kontroll opp mot kjøretøyets registreringsnummer. Se mer under "Om parkeringstillatelsen" i menyen nedenfor for vilkår og unntak.

Kart over boligsonene

Boligsoneparkering gir de som bor i et bestemt område fortrinnsrett på parkering på offentlig vei. I det angitte tidsrom må beboere/næringsdrivende ha gyldig parkeringstillatelse, og besøkende til beboere i sonen må ha besøkskort godt synlig bak frontruten for å stå parkert i offentlig gate innenfor sonen. P-tillatelser, midlertidige p-tillatelser og besøkskort må forhåndsbetales og tildeles etter elektronisk søknad.

Fra 01. januar 2019 går vi over til et system som lar oss utføre kontroll av parkeringstillatelser i våre bolig- og beboersoner elektronisk. Det innebærer at de fleste beboere med gyldig avtale ikke lenger trenger å bruke oblat bak frontruten i egen bil fra 01. januar 2019. Trafikkbetjentene vil foreta elektronisk kontroll opp mot kjøretøyets registreringsnummer.

EL-biler som allerede har mottatt sine oblater for 2019 omfattes også av den nye ordningen med elektronisk kontroll. Det er derfor valgfritt for disse el-bilkundene som allerede har mottatt oblat for 2019 om man ønsker å ta oblaten i bruk.

Det vil ikke bli noen endringer med betalingsanmodningene som sendes ut, og vi anbefaler at disse betales i god tid slik at parkeringstillatelsen er gyldig for den perioden det gjelder. Vi minner om at bankoverføringer kan ta flere dager før innbetalingen er registrert hos Drammen Parkering KF. Den elektroniske parkeringstillatelsen er først gyldig når innbetalingen er registrert hos Drammen Parkering KF.

For de av våre kunder som har flere kjøretøy registrert på samme parkeringstillatelse/oblat vil nåværende ordning med oblat godt synlig bak bilens frontrute fortsette. Vi vil i disse tilfellene sende ut oblat som vanlig.

Besøkskort/midlertidig p-tillatelse vil fremdeles måtte kjøpes på automat eller ved bestilling via vår nettside.

Kunder som har sitt kjøretøy på verksted må som tidligere ta kontakt for å få midlertidig parkeringstillatelse som må ligge godt synlig bak bilens frontrute.

Ved oppsigelse av avtalen vil gjenværende hele måneder refunderes ved henvendelse til Drammen Parkering KF. Dette gjelder ikke oblatkunder, da må oblat returneres som tidligere for å kunne få refusjon for hele gjenværende måneder.

Merk

 • MC - trenger ikke P-tillatelse i boligsoner. De kan stå fritt/gratis.
 • EL-bil – må ha p-tillatelse for parkering i boligsone, men trenger ikke å betale. Det må søkes og innvilges boligsoneparkering.
 • Bobiler/campingbiler/campingvogner, tihengere og div kjøretøy over 3,5 tonn – kan ikke parkere i boligsoner. For disse kan det søkes om særskilt dispensasjon som da kan bli utstedt for maksimalt 1 uke.
 • HC-kort - Personer med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere i boligsoner.

Parkeringstillatelse for beboere

Kr 3360,- pr år/280,- pr mnd for bil nr. 1
Kr 3960,- pr år/330,- pr mnd for bil nr. 2
Kr 4620,- pr år/385,- pr mnd for bil nr. 3

P-tillatelser utstedes normalt for et kalenderår, men kan også ved søknad utstedes for kortere perioder. Beboere kan også kjøpe 3 alternative besøkskort. Dette er skrapekort som kan tas i bruk dersom du får besøk.

Parkeringstillatelse for næringsdrivende

Kr 765,- pr måned

Parkeringstillatelse for institusjon/hjemmesykepleie

Kr  1000,- pr år

Registrer deg og søk tillatelse via følgende elektronisk søknadsskjema.  
Dersom søknaden blir innvilget får du tilsendt en betalingsanmodning per e-post (dersom du registrerte deg med e-postadresse) eller post.
P-tillatelsen vil aktiveres så snart innbetaling er registrert hos oss. Fysisk parkeringstillatelse der denne er nødvendig ettersendes i posten etter at betalingen er registrert hos oss, og er en oblat som skal plasseres godt synlig i bilens frontrute før bilen kan stå lovlig i sonen (gjelder kun dersom flere kjøretøy er registrert på samme avtale, man trenger en midlertidig p-tillatelse til leiebil etc ).

P-tillatelsen er kun gyldig for kjøretøy det er utstedt til, og det kan påføres flere kjennemerker på samme avtale dersom du som kunde kan dokumentere eierforhold/disposisjonsrett til kjøretøyene. Ved flere kjennemerker på samme avtale, må man passe på at oblat ligger godt synlig bak frontruten før bilen parkeres i sonen. Oblat må flyttes mellom bilene slik at bilen som faktisk står parkert har et kontrollerbart oblat bak vindusruta. 

Ønsker man flere P-tillatelser slik at to eller flere biler man eier/disponerer kan stå parkert samtidig i sonen, må man fylle inn ett (1) søknadsskjema pr P-tillatelse. Man betaler da pr bil - se prisliste høyere opp på siden. Kontroll kan utføres elektronisk så lenge hver bil har egen avtale, og man trenger da ikke oblat bak vindusruta.

Beboer

Søker du som beboer må du dokumentere følgende:

 • Dersom du ikke er eier av bilen må du sende med vognkort/kopi som viser at du er medeier eller eventuelt dokumentasjon på at du disponerer leasingbil/firmabil til privat bruk.
 • Dersom du ikke er folkeregistrert på gjeldende adresse i sonen,  må du sende med dokumentasjon på husleieforhold/boforhold i sonen (f.eks. gyldig husleiekontrakt, erklæring fra huseier, arbeidsgiver eller lignende). Dersom du ikke er student eller pendler trenger vi en bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding.
 • Dersom du er student, gyldig studentbevis eller annen bekreftelse fra studiestedet. Dersom du er pendler ber vi om bekreftelse fra hjemkommunen på pendlerstatus.

Etter Vegtrafikklovens § 15 skal kjøretøy som skifter eier omregistreres i Motorvognregisteret.

Dersom du bor innenfor sonen, men ikke trenger P-tillatelse, bør du likevel registrere deg som kunde slik at du kan få kjøpt besøkskort. Skal du kjøpe forskjellige typer besøkskort (dag/uke/5-timers) må du fylle inn ett søknadsskjema pr type.

Nær boligsone

Søker du som bileier som er folkeregistrert på adresse som ligger umiddelbart inntil boligsoneområdet, må du dokumentere følgende:

 • Kopi av vognkort
 • Beskrivelse av ditt behov for parkering i sonen

Beboere i umiddelbar nærhet som kan søke om boligsonekort, kan ikke kjøpe besøkskort. Her må besøkende benytte ordinære avgiftsplasser.

Næringsdrivende

Søker du som næringsdrivende må du dokumentere følgende:

 • Vognkort/kopi av vognkort eller eventuelt dokumentasjon på at dere disponerer leasingbil/firmabil eller lignende.
 • Firmaattest
 • Dokumentasjon og skriftlig begrunnelse på at det er behov for parkering i sonen

Etter forskrift om boligsoneparkering i Drammen innvilges det ikke P-tillatelse som skal dekke kunders eller ansattes behov for parkering.

Omsorgsinstitusjon

Søker du på vegne av institusjon innen omsorgsarbeid må du dokumentere følgende:

 • Firmaattest
 • Dokumentasjon på omsorgsarbeid innenfor sonen
 • Vognkort/kopi av vognkort eller eventuelt dokumentasjon på at dere disponerer leasingbil/firmabil eller lignende.

Priser per 01.01.2016

Kr 300,- for ukeskort
Kr 75,- for dagskort
Kr 40,- for 5-timerskort

Registrer deg og søk tillatelse via følgende elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjemaet du skal sende inn heter "Søknad om besøkskort".

Dagskort og 5-timerskort kan også kjøpes på en egen automat ute i boligsonene. Skjermbildet på automaten vil guide deg gjennom kjøpsprosessen. Du må være registrert og godkjent beboer i sonen, og benytte tildelt bruker-ID og PIN-kode .

Vi gjør oppmerksom på at man må ha søkt og blitt godkjent som beboer før man blir lagt inn som bruker av automaten. Det går altså ikke automatisk med én gang man registrerer seg som kunde og mottar ID og PIN. Vennligst legg inn søknad om "Registrering for besøkskort" for å sikre at godkjennelsesprosessen starter.

 • Boligsoneautomaten tilhørende sone S01 er plassert ved Selmers gate 21.
 • Boligsoneautomaten tilhørende sone S02 er plassert ved Scheitlies gate 9.
 • Boligsoneautomaten tilhørende sone B01 og B04 er plassert ved Cappelens gate 51.

Byttet bil?

Du må kontakte oss dersom du bytter bil, slik at vi får oppdatert avtalen med det nye registreringsnummeret før den nye bilen kan parkeres i sonen. Eierforhold/tilknytning til den nye bilen må dokumenteres.

Dersom du har flere biler på samme oblat, må en ny fysisk parkeringstillatelse med korrigert registreringsnummer utstedes av oss og plasseres godt synlig i bilen før den står med gyldig parkeringstillatelse i boligsonen. Ta med gammelt oblat og kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15 hverdager for å få det oppdatert med nytt registereringsnummer.

Vi veileder deg gjerne via telefon 32 04 00 00 mellom kl 10 - 14 på hverdager, eller via e-post til .

Låne eller leiebil i forbindelse med bil på verksted?

Dersom bil med registrert boligsonekort skal på verksted og du skal benytte lånebil, må det søkes om å få utstedet en midlertidig tillatelse. Kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15 eller send e-post til .

Vi trenger;

 • Dokumentasjon på at den registrerte bilen er på verksted
 • Estimat på hvor lenge bilen skal være på verksted
 • Registreringsnummeret på lånebilen

En midlertidig parkeringstillatelse vil bli sendt til deg på e-post. Denne må skrives ut og legges godt synlig bak frontruten på lånebilen. Lånebilen er kun lovlig parkert når den midlertidige parkeringstillatelsen ligger godt synlig i frontruten og registreringsnummeret på tillatelsen er det samme som på bilen. Dersom den midlertidige parkeringstillatelsen legges i annen lånebil enn den du har oppgitt kan du ikke lovlig parkere i sonen.

Dersom det ikke kan dokumenteres at bilen er på verksted eller du ikke har fått en midlertidig tillatelse, kan du kjøpe besøkskort/parkeringstillatelse på automat i sonen. Du kan også bestille skrapekort (besøkskort) på nett, som vi sender deg via posten. Det kan være lurt å ha noen slike kort liggende hjemme. Skrapekortene kan benyttes når det passer for deg.

Forskrifter for boligsoneparkering

Bystyresakene der boligsoneparkeringen er behandlet finnes på nettsidene www.drammen.kommune.no under Politikk.

Boligsoneparkering har blitt behandlet i bystyret 16.12.2008, sak 120/08 ”Boligsoneparkering, føringer for innføring i Drammen”, 23.03.10, sak 10/10 ”Boligsoneparkering, takster og tider” og 15.06.10, sak 51/10 ” Forskrift for boligsoneparkering i Drammen ”.

 

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen

Drammen Parkering behandler også klager på bot ilagt i Nedre Eiker.

Åpningstid og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09 00 - 15 00

Besøksadresse er Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post:

Om Drammen Parkering KF

Les mer oss her