I Drammen er det 5 boligsoner.

Boligsoneparkering er et bomiljøtiltak som begrenser belastningen med mye fremmedparkering og letekjøring og er ett av flere tiltak som skal bidra til at Drammen blir en klima- og miljøvennlig by.

Parkeringstillatelsen gir ingen rett til å få eller opparbeide seg en reservert plass i sonen, og man har heller ikke garanti for plass i sonen. Vi gjør oppmerksom på at det i sone B02 kan være vanskelig å finne plass. Dette da antall innvilgede tillatelser begynner å nærme seg antall mulige plasser, samt at også besøkende med gyldig midlertidig tillatelse benytter plassene.

Kart over boligsonene

Boligsoneparkering gir de som bor i et bestemt område fortrinnsrett på parkering på offentlig vei. I det angitte tidsrom må beboere/næringsdrivende ha parkeringstillatelse og besøkende til beboere i sonen må ha besøkskort godt synlig bak frontruten for å stå parkert i offentlig gate innenfor sonen.

P-tillatelser, midlertidige p-tillatelser og besøkskort må forhåndsbetales og tildeles etter elektronisk søknad.

Merk

 • MC - trenger ikke P-tillatelse i boligsoner. De kan stå fritt/gratis.
 • EL-bil – må ha p-tillatelse for parkering i boligsone, men trenger ikke å betale. Det må søkes og innvilges boligsoneparkering.
 • Bobiler/campingbiler/campingvogner, tihengere og div kjøretøy over 3,5 tonn – kan ikke parkere i boligsoner. For disse kan det søkes om særskilt dispensasjon som da kan bli utstedt for maksimalt 1 uke.
 • HC-kort - Personer med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere i boligsoner.

Parkeringstillatelse for beboere

Kr 3360,- pr år/280,- pr mnd for bil nr. 1
Kr 3960,- pr år/330,- pr mnd for bil nr. 2
Kr 4620,- pr år/385,- pr mnd for bil nr. 3

P-tillatelser utstedes normalt for et kalenderår, men kan også ved søknad utstedes for kortere perioder. Beboere kan også kjøpe 3 alternative besøkskort. Dette er skrapekort som kan tas i bruk dersom du får besøk.

Parkeringstillatelse for næringsdrivende

Kr 765,- pr måned

Parkeringstillatelse for institusjon/hjemmesykepleie

Kr  1000,- pr år

Registrer deg og søk tillatelse via følgende elektronisk søknadsskjema.  
Dersom søknaden blir innvilget får du tilsendt en betalingsanmodning per e-post (dersom du registrerte deg med e-postadresse) eller post.
P-tillatelsen ettersendes i posten etter at betalingen er registrert hos oss, og er en oblat som skal plasseres godt synlig i bilens frontrute før bilen kan stå lovlig i sonen.
P-tillatelsen er kun gyldig for kjøretøy det er utstedt til, og det kan påføres flere kjennemerker. Ønsker man flere P-tillatelser må man fylle inn ett (1) søknadsskjema pr P-tillatelse.

Beboer

Søker du som beboer må du dokumentere følgende:

 • Dersom du ikke er eier av bilen må du sende med vognkort/kopi som viser at du er medeier eller eventuelt dokumentasjon på at du disponerer leasingbil/firmabil til privat bruk.
 • Dersom du ikke er folkeregistrert på gjeldende adresse i sonen,  må du sende med dokumentasjon på husleieforhold/boforhold i sonen (f.eks. gyldig husleiekontrakt, erklæring fra huseier, arbeidsgiver eller lignende). Dersom du ikke er student eller pendler trenger vi en bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding.
 • Dersom du er student, gyldig studentbevis eller annen bekreftelse fra studiestedet. Dersom du er pendler ber vi om bekreftelse fra hjemkommunen på pendlerstatus.

Etter Vegtrafikklovens § 15 skal kjøretøy som skifter eier omregistreres i Motorvognregisteret.

Dersom du bor innenfor sonen, men ikke trenger P-tillatelse, bør du likevel registrere deg som kunde slik at du kan få kjøpt besøkskort. Skal du kjøpe forskjellige typer besøkskort (dag/uke/5-timers) må du fylle inn ett søknadsskjema pr type.

Nær boligsone

Søker du som bileier som er folkeregistrert på adresse som ligger umiddelbart inntil boligsoneområdet, må du dokumentere følgende:

 • Kopi av vognkort
 • Beskrivelse av ditt behov for parkering i sonen

Beboere i umiddelbar nærhet som kan søke om boligsonekort, kan ikke kjøpe besøkskort. Her må besøkende benytte ordinære avgiftsplasser.

Næringsdrivende

Søker du som næringsdrivende må du dokumentere følgende:

 • Vognkort/kopi av vognkort eller eventuelt dokumentasjon på at dere disponerer leasingbil/firmabil eller lignende.
 • Firmaattest
 • Dokumentasjon og skriftlig begrunnelse på at det er behov for parkering i sonen

Etter forskrift om boligsoneparkering i Drammen innvilges det ikke P-tillatelse som skal dekke kunders eller ansattes behov for parkering.

Omsorgsinstitusjon

Søker du på vegne av institusjon innen omsorgsarbeid må du dokumentere følgende:

 • Firmaattest
 • Dokumentasjon på omsorgsarbeid innenfor sonen
 • Vognkort/kopi av vognkort eller eventuelt dokumentasjon på at dere disponerer leasingbil/firmabil eller lignende.

Priser per 01.01.2016

Kr 300,- for ukeskort
Kr 75,- for dagskort
Kr 40,- for 5-timerskort

Registrer deg og søk tillatelse via følgende elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjemaet du skal sende inn heter "Søknad om besøkskort".

Dagskort og 5-timerskort kan også kjøpes på en egen automat ute i boligsonene. Skjermbildet på automaten vil guide deg gjennom kjøpsprosessen. Du må være registrert og godkjent beboer i sonen, og benytte tildelt bruker-ID og PIN-kode .

Vi gjør oppmerksom på at man må ha søkt og blitt godkjent som beboer før man blir lagt inn som bruker av automaten. Det går altså ikke automatisk med én gang man registrerer seg som kunde og mottar ID og PIN. Vennligst legg inn søknad om "Registrering for besøkskort" for å sikre at godkjennelsesprosessen starter.

 • Boligsoneautomaten tilhørende sone S01 er plassert ved Selmers gate 21.
 • Boligsoneautomaten tilhørende sone S02 er plassert ved Scheitlies gate 9.
 • Boligsoneautomaten tilhørende sone B01 og B04 er plassert ved Cappelens gate 51.

Byttet bil?

Parkeringstillatelse med korrigert registreringsnummer må utstedes av oss og plasseres godt synlig i bilen før den står med gyldig parkeringstillatelse i boligsonen. Eierforhold/tilknytning til den nye bilen må dokumenteres. Kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15 eller send e-post til .

Låne eller leiebil i forbindelse med bil på verksted?

Dersom bil med registrert boligsonekort skal på verksted og du skal benytte lånebil, må det søkes om å få utstedet en midlertidig tillatelse. Kom innom vårt kontor i vår åpningstid mellom kl 9-15eller send e-post til .

Vi trenger;

 • Dokumentasjon på at den registrerte bilen er på verksted
 • Estimat på hvor lenge bilen skal være på verksted
 • Registreringsnummeret på lånebilen

En midlertidig parkeringstillatelse vil bli sendt til deg på e-post. Denne må skrives ut og legges godt synlig bak frontruten på lånebilen. Lånebilen er kun lovlig parkert når den midlertidige parkeringstillatelsen ligger godt synlig i frontruten og registreringsnummeret på tillatelsen er det samme som på bilen. Dersom den midlertidige parkeringstillatelsen legges i annen lånebil enn den du har oppgitt kan du ikke lovlig parkere i sonen.

Dersom det ikke kan dokumenteres at bilen er på verksted eller du ikke har fått en midlertidig tillatelse, kan du kjøpe besøkskort/parkeringstillatelse på automat i sonen. Du kan også bestille skrapekort (besøkskort) på nett, som vi sender deg via posten. Det kan være lurt å ha noen slike kort liggende hjemme. Skrapekortene kan benyttes når det passer for deg.

Forskrifter for boligsoneparkering

Bystyresakene der boligsoneparkeringen er behandlet finnes på nettsidene www.drammen.kommune.no under Politikk.

Boligsoneparkering har blitt behandlet i bystyret 16.12.2008, sak 120/08 ”Boligsoneparkering, føringer for innføring i Drammen”, 23.03.10, sak 10/10 ”Boligsoneparkering, takster og tider” og 15.06.10, sak 51/10 ” Forskrift for boligsoneparkering i Drammen ”.

 

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen.

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post: