Gratis parkering

Den nye parkeringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017 opphevet betalingsfritaket for elbiler på offentlig skiltede plasser. Den gir samtidig kommunene myndighet, gjennom vedtak i by-/kommunestyre, til selv å velge om de vil innføre betalingsfritak. Det må i så fall skiltes særskilt. Ser man ikke betalingsfritak angitt på skiltet, må avgift betales også for elektriske motorvogner.

Bystyret i Drammen har vedtatt å innføre (fortsette) avgiftsfritak for elbiler på kommunale (offentlig skiltede) plasser også etter 1. januar 2017. 

Andre kommuner kan ha vedtatt betalingsplikt, vær derfor nøye med å lese skilt ved parkering. Gratisparkering for el-biler skal skiltes.

Vær oppmerksom på at det på private plasser er grunneier selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i p-huset og vær oppmerksom på at el-bilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet.

Ladestasjoner

Drammen Parkering KF tilbyr 6 parkeringsplasser med lademulighet for ladbare motorvogner sentralt i Drammen. Disse er uten avgift, men har makstidsbegrensning på 3 timer mot bruk av urskive. Alle plassene er skiltet for ladbare motorvogner. For å kunne benytte ladestasjonene må bruker ha en standard nøkkel som er lik for alle ladestasjoner i landet. Nøkkel kan fås utlevert ved henvendelse til Drammen Parkering KF, eller den kan kjøpes i en låsbutikk.

Ladestasjonene befinner seg på følgende steder:

  • 4 plasser nederst på Tinghustomta (uten avgift, men med maksimumstid 3 timer mot bruk av urskive)
  • 2 plasser i Jernbanegata ved enden av Bybrua (uten avgift, men med maksimumstid 3 timer mot bruk av urskive)

I tillegg tilbyr Drammen parkering KF gjennom sitt heleide aksjeselskap Dpark AS ladestasjoner på følgende steder:

  • 4 plasser på Waagaardsløkka (mot avgift og maksimumstid 5 timer)
  • 4 plasser på Marienlyst p-plass (utenfor Drammenshallen) (mot avgift og maksimumstid 5 timer)
  • 6 plasser i Blichs gate p-hus på plan U3 (mot avgift)
  • 4 plasser i Grev Wedel p-hus i kjellerne (mot avgift)
  • 14 plasser i Thamsgate p-hus på plan 4 (mot avgift)

Støtte til etablering av elbil-ladepunkter

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen.

Åpningstid og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09 00 - 15 00

Besøksadresse er Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post:

Om Drammen Parkering KF

Les mer oss her