Halv takst for elbiler

1.februar 2019 trår den nye parkeringsstrategien for Drammen i kraft.  Det  innebærer at elbiler skal betale 50% av ordinær avgift på de kommunale parkeringsplassene som er skiltet med hvit P på blå bakgrunn, der det tidligere har vært gratis for elbiler.

I kommunens p-hus, på parkeringsplassene på Waagaardsløkka og på Marienlystområdet, som driftes av Dpark AS, skal det som tidligere betales full avgift. Her er det skiltet med sort P på hvit bakgrunn.

Automater og betalingsløsninger vil bli tilpasset. Se på skiltingen og les på automatene!

Som en del av den nye parkeringsstrategien kan alle biler parkere gratis i kommunens tre parkeringshus, som driftes av Dpark AS, på kveldene og store deler av helgen.
Gratistilbudet gjelder i Thams gate-, Grev Wedel-. og Blichs gate parkeringshus i tidsperioden;

  • Mandag – fredag kl 16 00 - 24 00
  • Lørdager - fra kl 12 00
  • Søndager – hele døgnet

Andre kommuner kan ha vedtatt betalingsplikt, vær derfor nøye med å lese skilt ved parkering. Hovedregelen er at elbiler skal betale. Gratisparkering for el-biler skal skiltes.

Vær oppmerksom på at det på private plasser er grunneier selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i p-huset og vær oppmerksom på at el-bilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet.

Ladestasjoner

Drammen Parkering KF tilbyr 6 parkeringsplasser med lademulighet for ladbare motorvogner sentralt i Drammen. Disse har makstidsbegrensning på 3 timer mot bruk av urskive. Alle plassene er skiltet for ladbare motorvogner. For å kunne benytte ladestasjonene må bruker ha en standard nøkkel som er lik for alle ladestasjoner i landet. Nøkkel kan fås utlevert ved henvendelse til Drammen Parkering KF, eller den kan kjøpes i en låsbutikk.

Ladestasjonene befinner seg på følgende steder, og det tilbys hovedsaklig ladeuttak med schuko (Thamsgate p-hus har ett ladepunkt for to plasser med type 2 ladeuttak):

  • 4 plasser nederst på Tinghustomta (maksimumstid 3 timer mot bruk av urskive)
  • 2 plasser i Jernbanegata ved enden av Bybrua (maksimumstid 3 timer mot bruk av urskive)

I tillegg tilbyr Drammen parkering KF gjennom sitt heleide aksjeselskap Dpark AS ladestasjoner på følgende steder:

  • 4 plasser på Waagaardsløkka (maksimumstid 5 timer)
  • 4 plasser på Marienlyst p-plass (utenfor Drammenshallen) (maksimumstid 5 timer)
  • 6 plasser i Blichs gate p-hus på plan U3
  • 4 plasser i Grev Wedel p-hus i kjellerne
  • 14 plasser i Thamsgate p-hus på plan 4

Støtte til etablering av elbil-ladepunkter

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen

Drammen Parkering behandler også klager på bot ilagt i Nedre Eiker.

Åpningstid og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09 00 - 15 00

Besøksadresse er Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post:

Om Drammen Parkering KF

Les mer oss her