HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere et særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene.

For å bli innvilget et HC- kort må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.

Søknaden vedlegges følgende:

  • Legeerklæring utfylt av lege (tomt skjema finner vedlagt søknadsskjemaet)
  • Bilde i passfotostørrelse
  • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører

Har du et HC-kort og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

Send søknaden til

Drammen Parkering KF
Postboks 7500, 3008 Drammen

Etter at du har sendt søknad, legeerklæring, foto og kopi av førerekort sender vi deg svar så snart som mulig, senest innen én måned.

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Du kan klage på avgjørelsen dersom du mener at regelverket for parkering for forflytningshemmede ikke er fulgt i behandlingen av søknaden din. Reglene finner du i:

Klage sendes til:

Drammen Parkering KF
Postboks 7500
3008 Drammen.

Til orientering har Buskerud Kommunerevisjon IKS i november 2016 levert en rapport vedrørende foretakets praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede. Trykk her for tilgang til rapporten.

Bruk av HC-kort

 

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen.

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post: