HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Det kan søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmet fører eller passasjer.

Nytt av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 01.01.17 er at også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse som gir adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt i Norge. Se nedenfor for søknad og ytterligere informasjon.

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere et særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn av sjåfør utenfor motorvognen dokumenteres.

For å bli innvilget et HC- kort må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
  • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke i stand til å vente på et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn.

Vedlagt søknaden ber vi om følgende:

  • Legeerklæring utfylt av lege (tomt skjema finner du vedlagt søknadsskjemaet)
  • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, evt. be lege bekrefte hyppighet i legeerklæring
  • Bilde i passfotostørrelse
  • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører

Har du et HC-kort og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

Send søknaden til

Drammen Parkering KF
Postboks 7500, 3008 Drammen

Det kan søkes om flere kjøretøy i samme skjema.

Søknaden vedlegges følgende:

  • Dokumentasjon på spesialinnredning (f.eks fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår)
  • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset

Send søknaden til

Drammen Parkering KF
Postboks 7500, 3008 Drammen

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig, senest innen én måned.

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Du kan klage på avgjørelsen dersom du mener at regelverket for parkering for forflytningshemmede ikke er fulgt i behandlingen av søknaden din. Reglene finner du i:

Klage sendes til:

Drammen Parkering KF
Postboks 7500, 3008 Drammen.

Til orientering har Buskerud Kommunerevisjon IKS i november 2016 levert en rapport vedrørende foretakets praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede. Trykk her for tilgang til rapporten.

Bruk av HC-kort

 

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen

Drammen Parkering behandler også klager på bot ilagt i Nedre Eiker.

Åpningstid og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09 00 - 15 00

Besøksadresse er Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post:

Om Drammen Parkering KF

Les mer oss her