HC-kort følger personen, ikke bilen. Kortet gjelder parkering på offentlige plasser, ikke på private parkeringsplasser.

Parkeringstillatelsen som HC-kortet gir kan brukes:

  • I hele Norge (EØS-modell).
  • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
  • På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede. Merk at tidsbegrensning ikke kan overskrides der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
  • På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
  • På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
  • I alle landets bomringer (ikke bomstasjoner).
  • Parkeringstillatelsen gir fritak for piggdekkavgift.

HC-kortet kan ikke brukes:

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • på plasser reservert for andre brukergrupper
  • på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus.

Om privatrettslig parkeringsplasser

Betalingsfritaket gjelder ikke generelt på privatrettslig regulerte parkeringsplasser, det vil si parkeringsplasser som eies av private. Det er derfor viktig å være oppmerksom på skilt og eventuelle betalingsvilkår og bestemmelser som står oppslått på plassen og følge disse. Vi gjør oppmerksom på at også kommuner kan ha privatrettslig skiltede parkeringsplasser.

HC-kort følger person, ikke bil

Parkeringstillatelsen er personlig og den kan ikke benyttes av andre en deg. Om du har behov for å bli transportert av andre så må du som eier kortet være med i bilen. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet ditt og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.