Gate-, HC-,Elbil-, MC-, buss-, og boligsoneparkering samt privatrettslige p-plasser og p-hus som forvaltes av Drammen Parkering KF.

Avgiftsfrie skiltede plasser for motorsykkel, scooter og moped.