Har du fått et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon du mener du ikke skulle hatt, eller mener du at bilen din urettmessig er tauet inn? Da kan du sende oss en klage.

Nytt for HC-kortinnehavere fra 01.01.17: 

 • Har du blitt ilagt kontrollsanksjon på kr 900 for overtredelse av vilkår på plass reservert for forflytningshemmede, men har en gyldig parkeringstillatelse som ikke lå synlig? Dersom du klager og dokumenterer gyldig tillatelse, reduseres kontrollsanksjonen ned til kr 600.

Se hvilke klagesaker som ofte fører fram og hvilke som ikke gjør det før du sender klage på bot (parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing).

Klager som ikke fører fram

 • Du tastet/valgte feil registreringsnummer eller takstsone i easypark
 • Du betalte til annen parkeringsoperatør/feil automat
 • Du ble villedet av tredjepartsinformasjon
 • Du visste ikke om nye parkeringsvilkår (utvidet avgiftstid, innføring av avgift for elbil, parkering forbudt etc)
 • Du forlot aldri bilen
 • Du trodde at bilen var lovlig parkert.
 • Du var uoppmerksom.
 • Du hadde ingen andre steder å parkere bilen.
 • Du stanset bare for en kort tid.
 • Du hadde ikke penger eller råd til å betale.
 • Bilen stod ikke i veien for noen andre.
 • Bilen var lånt bort til noen som nekter å betale boten.

Hos Parkeringsklagenemnda og Forbrukerrådet finner du flere eksempler på saker det ikke nytter å klage på.

Klagegrunner som kan føre fram

 • Dersom vilkårene for å gi bot ikke er til stede.
 • Du har stoppet for lovlig av- eller pålessing. Du bør legge ved skriftlig dokumentasjon. Lovlig av- og pålessing gjelder ikke der all stans er forbudt.
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet meldt til politiet. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon.
 • Parkeringsautomaten hadde teknisk feil og du har meldt fra om dette. Dette gjelder ikke dersom det var flere automater på plassen.
 • Nødrettlignende forhold. Det kan blant annet være motorhavari eller akutt sykdom. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon.

For at klagen skal blir behandlet av oss, må du vite hva type bot du har fått. Dette finner du øverst på den gule lappen.

Gå til klageskjema som gjelder parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller at bilen er tauet inn.

Klagefrist

Du må sende klagen innen tre uker fra du fikk ileggelsen.

Svar på klage

Når du har sendt klage mottar du varsel om svar på sms eller e-post. Selve svaret kan du lese ved å logge deg inn i Altinn.

Husk å betale selv om du klager

Fristen for å betale er tre uker fra datoen du fikk bot. Det er viktig at du betaler innen fristen selv om du klager.

Parkeringsgebyret blir 50 prosent høyere dersom du ikke betaler innen fristen.

Kontrollsanksjon ilagt i forbindelse med vilkårsparkering trenger du ikke å betale før du har fått svar på klagen, forutsatt at klagefristen på 3 uker fra ileggelsesdato er overholdt.

 

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen

Drammen Parkering behandler også klager på bot ilagt i Nedre Eiker.

Åpningstid og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09 00 - 15 00

Besøksadresse er Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post:

Om Drammen Parkering KF

Les mer oss her