Prisene og tidene gjelder offentlige parkeringsplasser.

Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrom som er angitt:

  •     Sorte tall: mandag - fredag
  •     Sorte tall i parentes: lørdag
  •     Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

På de kommunale parkeringsplassene på gateplan i Drammen er det ikke avgift på helligdager og offentlige høytidsdager. Julaften og Nyttårsaften er det avgift frem til kl 16.00.

Betalingsvilkår for kommunal gateparkering endret fra 01.02.19:

Bystyret har vedtatt ny parkeringsstrategi som blant annet innebærer endringer av avgiftstider, maksimaltider og avgiftssatser. Den nye parkeringsstrategien trådte i kraft 1. februar 2019, og da skal også elbiler som tidligere har stått gratis betale halv takst. Les mer om dette på kommunens aktueltsaker her.

For kommunal gateparkering finner du informasjon om priser, avgiftstider og mer i oversikten «Priser og avgiftstider» nedenfor.

Etter beslutning fattet av bystyret høsten 2018, er det fortsatt gratis parkering i de kommunale parkeringshusene (Thams gate-, Grev Wedel- og Blichs gate P-hus) i følgende tidsrom:

  • mandag – fredag kl. 16 - 24
  • lørdager -  fra kl 12
  • søndag – hele døgnet

Se nettsiden til Dpark for priser og vilkår utover ovennevnte tidsrom.

Nye priser og vilkår fra 01.02.19:

Endringene ble vedtatt i bystyremøtet den 18.12.18 (sak 0198/18).

Indre del av Bragernes og Strømsø sentrum

Parkering maks tre timer, fem timer på Tinghustomta.

Sats per 1. februar 2019:

Kroner 40,- per time (halv takst av dette for elbil).

Avgiftstider:

Mandag–fredag: klokka 08.00-20.00
Lørdag: Klokka 09.00-18.00
Søndag er avgiftsfri

Ytre del av Bragernes og Strømsø

Parkering maks tre og fem timer.

Sats per 1. februar 2019:

Kroner 25,- per time (halv takst av dette for elbil).

Avgiftstider:

Mandag–fredag: klokka 08.00-20.00
Lørdag: klokka 09.00-18.00
Søndag er avgiftsfri

Marienlyst/Drammensbadet og Waagardsløkka

Parkering maks fem timer.

Sats per 1. februar 2019:

Alle timer kroner 25,- per time (lik takst også for elbil).

Avgiftstider:

Mandag–fredag: klokka 08.00-20.00
Lørdag: klokka 09.00-18.00
Søndag er avgiftsfri

 

Parkeringsavgift også for elektriske biler:

Bystyret vedtok i møte den 18.12.18 at fra 01.02.19 skal elbiler betale halv avgift på kommunale kantsteinplasser og på tinghustomta. I de kommunale parkeringshus, Marienlyst/Drammensbadet og Waagaardsløkka (driftes av Dpark AS) gjelder ordinær takst for elbil, som før. Det er dermed fra 01.02.19 ikke lenger betalingsfritak på kommunale avgiftsplasser i Drammen kommune.

Parkeringsautomatene tar alle gyldige norske mynter. Hvis andre betalingsmåter ikke fungerer, på grunn av teknisk feil eller lignende, må du betale med mynt. Ved problemer er det på hver automat opplyst om telefonnummer å melde i fra til.

På alle kommunens automater kan du betale med kort. Du kan med kort reservere for betaling opp til den maksimale tiden det er lov å stå på plassen. Ankomstbilletten legges godt synlig bak ruta. Når kortet trekkes på nytt ved avreise, kommer det ut en kvittering og du blir kun belastet for den parkeringstid du faktisk har stått parkert. Dersom betalingskortet ikke settes inn igjen ved avreise blir kortet belastet for den tiden du har forhåndsvalgt.

Automatene tar Visa og Master-/Eurocard i tillegg til bensinkortene Shell og CircleK (Statoil).

Ved eventuelle problemer, ring telefonnummeret oppgitt på automaten, forsøk med mynt eller benytt deg av alternativ betalingsløsning via mobiltelefon (se neste punkt og informasjon på automat).

Dersom man ønsker å slippe å bruke mynt eller bankkort, kan man velge mellom tre ulike appleverandører for betaling med mobiltelefon. Disse er Way To Park, Parklink og Easypark.

Takstgruppe (angitt på billettautomat) og kjøretøyets registreringsnummer angis via app på smarttelefon.

Du må oppholde deg ved kjøretøyet eller automaten ved oppstart av parkeringskjøpet via mobiltelefonen. Forlengelse av parkeringstiden kan gjøres fra annet sted dersom forlengelseskjøpet gjennomføres før p-tiden utløper, og man er innenfor takstsonens makstid.

Trafikkbetjentene sjekker gyldig parkering mot bilens kjennemerke. Bilfører er selv ansvarlig for at kjøpsdata som bilnummer og takstgruppe er lagt inn korrekt. Disse data fremkommer på bekreftelsen du får idet betaling for parkering aktiveres.

Vi gjør oppmerksom på at appleverandøren er ansvarlig for at parkeringsordningen virker. Ved behov for kundestøtte, kontakt appleverandør direkte. Dersom det ikke skulle være mobildekning, eller betaling med mobiltelefonen ikke fungerer av annen grunn, må du benytte alternativ betaling på billettautomat.

For å bruke en av de tre appløsningene til mobiltelefon, må du laste ned ønsket app og registrere deg. Brukeravtale inngås direkte med leverandøren. Eventuelt påslag som kommer i tillegg til ordinær parkeringspris finner du informasjon om på billettautomatene.

Tjenesteleverandørenes hjemmesider:

Way to Park

Parklink

Easypark

Har du behov for å plassere container, stillas eller lignende på kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass må du ta kontakt med kommunens avdeling vei, natur og idrett.

Har du behov for å benytte kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass i forbindelse med flytting, oppussing eller lignende til en motorvogn, så kan du søke Drammen Parkering KF om særskilt tillatelse til å stå utover skiltet makstid. Du må fortsatt betale for parkeringen, men vil da kunne stå parkert i hele avgiftsperioden (8-20 hverdager, 9-18 lørdager). Vi garanterer ikke plass, og du må selv eventuelt sperre av plassen det gjelder.

Send oss en henvendelse på eller ring oss på 32 04 00 00.

Dersom du ønsker å kjøpe periodekort til Blichs gate p-hus, Thams gate P-hus eller Grev Wedel P-hus,  kan du bestille dette via nettsiden dpark.no.

På samme nettsted finner du også priser og annen informasjon.

Kontakt

Drammen parkering behandler spørsmål om parkering i Drammen

Drammen Parkering behandler også klager på bot ilagt i Nedre Eiker.

Åpningstid og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09 00 - 15 00

Besøksadresse er Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Telefon

32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom klokka 10 00 - 14 00.

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring:
32 04 68 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post:

Om Drammen Parkering KF

Les mer oss her