Prisene og tidene gjelder offentlige parkeringsplasser.

Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrom som er angitt:

  •     Sorte tall: mandag - fredag
  •     Sorte tall i parentes: lørdag
  •     Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

På de kommunale parkeringsplassene på gateplan i Drammen er det ikke avgift på helligdager og offentlige høytidsdager. Julaften og Nyttårsaften er det avgift frem til kl 16.00.

Vi gjør oppmerksom på at ny parkeringsforskrift, ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede trer i kraft fra 1. januar 2017.

Her finner du forskriftene i sin helhet på lovdata.no:

 

Kort om vilkårsparkering:

Parkeringsforskriften er et felles regelverk for all parkering, privat og offentlig, som tilbys allmennheten mot betaling eller på andre vilkår. Med vilkårsparkering menes:

  • Parkering mot betaling
  • Parkering med tidsbegrensning
  • Parkering på andre vilkår (for eksempel at man må stå innenfor oppmerket felt)

Viktig informasjon om førers plikter, sanksjoner ved brudd på pliktene og klageadgang i forbindelse med vilkårsparkering.

Sone 1: Bragernes og Strømsø sentrum

Parkering maks fem timer.

Satser per 1. januar 2018:

Første time kroner 27,-
Andre time kroner 31,-
Fra og med tredje time kroner 35,-

Avgiftstider:

Mandag–fredag: klokka 08.00-18.00
Lørdag: Klokka 09.00-16.00
Søndag er avgiftsfri

Sone 2: Ytre del av Bragernes og Strømsø

Parkering maks tre og fem timer.

Satser per 1. januar 2018:

Kroner 21,- per time.

Avgiftstider:

Mandag–fredag: klokka 08.00-18.00
Lørdag: klokka 09.00-16.00
Søndag er avgiftsfri

Sone 3:  Marienlyst/Drammensbadet

Parkering maks fem timer.

Satser per 1. januar 2018:

Alle timer kroner 18,-

Avgiftstider:

Mandag–fredag: klokka 08.00-18.00
Lørdag: klokka 09.00-16.00
Søndag er avgiftsfri

Parkeringsautomatene tar alle gyldige norske mynter. Hvis andre betalingsmåter ikke fungerer, på grunn av teknisk feil eller lignende, må du betale med mynt. Ved problemer er det på hver automat opplyst om telefonnummer å melde i fra til.

På alle kommunens automater kan du betale med kort. Du kan med kort reservere for betaling opp til den maksimale tiden det er lov å stå på plassen. Ankomstbilletten legges godt synlig bak ruta. Når kortet trekkes på nytt ved avreise, kommer det ut en kvittering og du blir kun belastet for den parkeringstid du faktisk har stått parkert. Dersom betalingskortet ikke settes inn igjen ved avreise blir kortet belastet for den tiden du har forhåndsvalgt.

Automatene tar Visa og Master-/Eurocard i tillegg til bensinkortene Shell og CircleK (Statoil).

Ved eventuelle problemer, ring telefonnummeret oppgitt på automaten, forsøk med mynt eller benytt deg av alternativ betalingsløsning via Easypark (se neste punkt og informasjon på automat).

Dersom man ønsker å slippe å bruke mynt eller bankkort, kan Easyparks betalingstjeneste benyttes.

Takstgruppe (angitt på billettautomat) og kjøretøyets registreringsnummer angis via app på smarttelefon, ved å ringe 03456 eller sende SMS til 2410 Trafikkbetjentene sjekker gyldig parkering mot bilens kjennemerke.

App:

  • For å bruke Easyparks appløsning til mobiltelefon må du laste ned appen og registrere deg. Se www.easypark.no  eller ring 03456 for mer informasjon om kostnader, betingelser og avtaleinngåelse.

SMS:

  • Send takstgruppe og bilens registreringsnummer til 2410 (Eks: 4020 AB12345).
  • For å avslutte, send stopp til 2410.
  • Du får bekreftelse når parkeringen er registrert. Tjenesten koster ordinær parkeringspris + 9,9 % påslag. Mobilabonnement kan ikke være sperret for innholdstjenester.

Du må oppholde deg ved kjøretøyet eller automaten ved oppstart av parkeringskjøpet via Easypark. Forlengelse av parkeringstiden kan gjøres fra annet sted dersom forlengelseskjøpet gjennomføres før p-tiden utløper.

Bilfører er selv ansvarlig for at kjøpsdata som bilnummer og takstgruppe er lagt inn korrekt. Disse data fremkommer på bekreftelsen du får idet betaling for parkering aktiveres.

Vi gjør oppmerksom på at EasyPark er ansvarlig for at parkeringsordningen virker. Dersom det ikke skulle være mobildekning, eller ordningen ikke fungerer av annen grunn må du benytte alternativ betaling på automaten.

Har du behov for å plassere container, stillas eller lignende på kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass må du ta kontakt med kommunens avdeling vei, natur og idrett.

Har du behov for å benytte kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass i forbindelse med flytting, oppussing eller lignende til en motorvogn, så kan du søke Drammen Parkering KF om særskilt tillatelse til å stå utover skiltet makstid. Du må fortsatt betale for parkeringen, men vil da kunne stå parkert i hele avgiftsperioden (8-18 hverdager, 9-16 lørdager). Vi garanterer ikke plass, og du må selv eventuelt sperre av plassen det gjelder.

Send oss en henvendelse på eller ring oss på 32 04 00 00.

Dersom du ønsker å kjøpe periodekort til Blichs gate p-hus, Thams gate P-hus eller Grev Wedel P-hus,  kan du bestille dette via nettsiden dpark.no.

På samme nettsted finner du også priser og annen informasjon.