Gatevarme og snøsmelteanlegg

I veigrunn (fortau, plasser og veier) kan det ligge gatevarme/fortausvarme/snøsmelteanlegg. De fleste anlegg i veigrunn er private anlegg som eies og driftes av gårdeiere med mer. De øvrige eies av kommunen.

Hvor er det anlegg?
I dette kartet er det en oversikt over alle kommunale anlegg, men også de private anlegg kommunen er kjent med. Dette kartet er kun veiledende, det kan ligge gatevarme/snøsmelteanlegg som er ukjent for kommunen andre steder. Alle som skal gjøre tiltak i veigrunn plikter derfor å sjekke ut med eiere av eiendommer inntil der man skal gjøre tiltak i grunnen selv om dette ikke fremkommer på dette kartet.

Ved søknader om graving vil påvisningstjenesten til Geomatikk AS varsle den som skal gjøre tiltak i veigrunn der det er kommunale anlegg, dette gjelder ikke for private anlegg. Gårdeiere og andre eiere av private anlegg henstilles til å sette opp små skilt på egen fasade der det er slike anlegg, at man er obs. Eventuelt kan man inngå avtale med www.gravemelding.no om å ivareta sikker påvisning av sitt anlegg.

Hvorfor virker ikke det kommunale anlegget?
Hvis det er kaldere enn -8C blir anleggene koplet ut. De er ikke bygget for drift under denne temperatur. Under slike forhold blir områdene brøytet og strødd.

Erfaringsmessig tar det også noe tid før nye anlegg er i full drift.

Drammen kommunes veileder for snøsmelteanlegg er del 4 i kommunens gatenorm.