Feiing og vårrengjøring

Kommune feier og rydder byens uterom. Gangveier, fortau og sykkelveier har førsteprioritet.

Vær oppmerksom på midlertidig skilting
For at våre mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten "Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06", vil Drammen Parkering ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00.
Parkerer du på vei eller gate som er åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Manglende feiing
Meld manglende feiing/rengjøring via kommunens elektroniske meldingstjeneste eller til kommunens kundesenter.
Vi ber om at henvendelser om feiing – eller mangel på feiing vedr vårrengjøring – ikke sendes før etter 1. mai.