Feiing og vårrengjøring

Vårfeing er i gang. 

Kommune feier og rydder byens uterom. Gangveier, fortau og sykkelveier har førsteprioritet.

Hvor er vi nå? 03.05.19

Vårfeiingen pågår for fullt. Forrige uke ble Hedensrud, Merket, Åskollen, Kniveåsen, Eik, Skoger og Tuft, Søndre Fjell platå, Austad og Galterud grovfeid. Fjellområdet inkl Solsvingen og Drafnkollen blir grovfeid nå. Regner med avslutte grovfeiing på Strømsø i helgen, da går turen videre til Konnerud.

Videre går turen til Konnerud hvor vi planlegger grovfeid i løpet av 10. mai.

Finfeiing pågår også for fullt, det feies døgnet rundt på skift. Finfeiing er ferdig på Gulskogen, Hedensrud, Merket, Åskollen, Kniveåsen, resten av Strømsø blir ferdig i løpet av helgen. Den lille feiemaskinen som kjører sist er også godt i gang på Strømsø, underganger og bruer på Strømsø er tatt.

Siste uke ble det feid opp rundt 1000 m³ med feiemasser, totalt ca 2500 m³. Det er fremdeles noen strekninger som står igjen. Disse må skiltes med p-forbud grunnet mye parkerte biler. Planen er å komme i gang med dette fra uka av.

 

Vær oppmerksom på midlertidig skilting

For at våre mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten "Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06", vil Drammen Parkering ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00.
Parkerer du på vei eller gate som er åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Manglende feiing

Meld manglende feiing/rengjøring via kommunens elektroniske meldingstjeneste eller til kommunens kundesenter.
Vi ber om at henvendelser om feiing – eller mangel på feiing vedr vårrengjøring – ikke sendes før etter 1. mai.