Feiing og vårrengjøring

Vårfeing er i gang. 

Kommune feier og rydder byens uterom. Gangveier, fortau og sykkelveier har førsteprioritet.

Hvor er vi nå? 12.04.19

Vårfeiing har pågått for fullt hele uka, både på dagtid og kveldstid. Det er fortsatt kaldt om nettene med en del is og snø langs fortauer/veier, spesielt på skyggesider. Vi har derfor utvidet fokus på solsidene, alle vinterregulerte gater skal være ferdig feid. 

Grovfeiing pågår i området Øren/Hamborgstrøm, med feiebilene er rett bak. Regner med at hele Åssiden er ferdig feid i løpet av dagen.

Går alt etter planen er vi ferdig med Bragernes på onsdag før påske. Fortsetter med Hedensrud/Tangen, Åskollen og Kniveåsen.

Det blir noe begrenset feiing i påsken og ingen feiing på røde dager, med unntak av torgene som feies som vanlig alle dager.

Finfeiing pågår for fullt og mange fortaustrekninger er ferdig.

Det er til nå feid opp ca 800 m³ med feiemasser.

Vær oppmerksom på midlertidig skilting

For at våre mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten "Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06", vil Drammen Parkering ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00.
Parkerer du på vei eller gate som er åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Manglende feiing

Meld manglende feiing/rengjøring via kommunens elektroniske meldingstjeneste eller til kommunens kundesenter.
Vi ber om at henvendelser om feiing – eller mangel på feiing vedr vårrengjøring – ikke sendes før etter 1. mai.