Veilysnorm

Normen gir bestemmelser om all utendørs belysning i Drammen.

Normen skal legges til grunn i forbindelse med planlegging og oppsetting av all utendørs belysning i Drammen kommune.

Normen er spesielt rettet mot planleggere, konsulenter, entreprenører og private og offentlige utbyggere.

Normen skal sikre at belysningen bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle trafikanter.

Normen skal sikre riktig kvalitet på alt materiell som inngår i belysningen, og forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning, drift og vedlikehold.

Veilys - søknad om fjerning
Drammen Kommune ønsker å legge til rette for at alle elektroentreprenører skal kunne utføre nyanlegg, men kun forhåndsgodkjente elektroentreprenører tillates å arbeide på eksisterende veilysanlegg. Forhåndsgodkjent elektroentreprenør skal bistå ved tilkobling av nyanlegg til eksisterende nett.

Forhåndsgodkjent elektroentreprenør

  • SET Elektro AS ved Pål Solberg, tlf. 926 58 192 epost:

Hvis et ikke forhåndsgodkjent firma utfører arbeid på anlegget, vil kommunen belaste firmaet for eventuell feilretting.