Her vil du finne opplysninger om stengte veier, eller andre omfattende trafikkreguleringer under veiarbeider, arrangementer med mer for kommunale veier. For andre veier enn de kommunale vises det til vegvesenets nettsider.

Planlagte arbeider og lignende på veiene i Drammen. For større trafikkomlegginger og for arrangementer vil man finne egne sider som berører hver enkelt av disse.

Her er kart med opplysninger om:

  • Hvor det graves
  • Hvorfor det graves
  • Hvem som graver
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene