1 til 3 av 3

Arbeid på fylkesvei 31 og fylkesvei 319

I slutten av mai starter Statens vegvesen med vegarbeider på fylkesvei 31 ans Tordsensgate og Nordbyveien, og fylkesvei 319 Svelvikveien.

Publisert: