I slutten av mai starter Statens vegvesen med vegarbeider på fylkesvei 31 ans Tordsensgate og Nordbyveien, og fylkesvei 319 Svelvikveien.

Arbeidet varer fram til 2019.

Les mer om arbeidet på Statens vegvesens nettsider