Følg med på skilter!

I forbindelse med veiarbeid, feiing, snørydding ol. kan det settes opp midlertidig parkeringsregulerende skilt. Skiltene gjelder fra den tid de er satt opp. Kjøretøy som allerede står på stedet ved skilting, må rette seg etter den nye skiltingen etter senest 24 timer. Se derfor etter nye skilt når du parkerer på offentlig vei og plass minst en gang i døgnet.

Hvis bilen din ikke er flyttet, kan du bli ilagt parkeringsgebyr og bli tauet bort.

Disse områdene vil bli skiltet med parkeringsregulerende skilt ifbm for veiarbeider (skiltplan finnes under hvert sted som viser detaljert hvor det skiltes):

Uke 23, onsdag 6/6, 

Settes ut som følge av omkjøring for buss grunnet akutt vannlekasje i Knut Bjørhuus vei, skilter rekker ikke stå oppe 24 timer.

Herman Wildenveysgt, omkjøringsvei,

Spørsmål kan rettes til veiavdelingen ved Per Olav Horne, 90556171