Følg med på skilter!

I forbindelse med veiarbeid, feiing, snørydding, fremkommelighet ol. kan det settes opp midlertidig parkeringsregulerende skilt. Skiltene gjelder fra den tid de er satt opp. Kjøretøy som allerede står på stedet ved skilting, må rette seg etter den nye skiltingen etter senest 24 timer. Se derfor etter nye skilt når du parkerer på offentlig vei og plass minst en gang i døgnet.

Hvis bilen din ikke er flyttet, kan du bli ilagt parkeringsgebyr og bli tauet bort.

Disse områdene vil bli skiltet med parkeringsregulerende skilt ifbm for veiarbeider (skiltplan finnes under hvert sted som viser detaljert hvor det skiltes):

Uke 8

Tomtegata skiltes p-forbud for snørydding. Se skiltplan.

L Grønlands vei og Slåtteveien skiltes p-forbud for snørydding. Se skiltplan.

Fayegata skiltes p-forbud for snørydding. Se skiltplan.

Bragerhagen skiltes p-forbud for snørydding. Se skiltplan.

Hofgaards gate skiltes p-forbud for snørydding. Se skiltplan.

Spørsmål om skilting kan rettes til veiavdelingen ved Per Olav Horne, 90556171