Følg med på skilter!

I forbindelse med veiarbeid, snørydding ol. kan det settes opp midlertidig parkeringsregulerende skilt. Skiltene gjelder fra den tid de er satt opp. Kjøretøy som allerede står på stedet ved skilting, må rette seg etter den nye skiltingen etter senest 24 timer. Se derfor etter nye skilt når du parkerer på offentlig vei og plass minst en gang i døgnet.

Hvis bilen din ikke er flyttet, kan bilen bli tauet bort.

Disse områdene vil bli skiltet for snørydding (skiltplan finnes under hvert sted som viser detaljert hvor det skiltes):

Uke 8

Danvikbakken

Solsvingen

Snørydding utføres av Aktiv veidrift, kontaktperson Ove Larsen tlf 92 45 67 84