La bilen stå hjemme, reis kollektivt!

Igjen er det tid for Drammen Elvefestival som arrangeres 22.- 25. august.

Større deler av sentrale deler av Bragernes sentrum vil være stengt under festivalen på ulike tidspunkt, men også i dagene før for tilrigging. 

Nytt i år er at også Øvre Strandgt blir plass for tivoli i tillegg til Øvre Storgt. Siden det tar mye tid å etablere tivoli blir denne veien også stengt lenger enn tidligere.

Se eget kart med hvilke gater som i hovedsak stenges og når.

Det må påregnes forsinkelser i sentrumstrafikken. Vi henstiller derfor de som må benytte bil om å kjøre utenom sentrum, via Bragernestunnelen, Øvre Sund bru, Holmenbrua eller Landfalløybrua.

Buss

Fra fredag kl 17 og hele lørdagen vil alle holdeplasser på Bragernes torg, St Olavsgt og ved Bybrua være stengt. Da kjøres det alternative ruter. Informasjon om dette vil bli lagt ut på Brakar sine nettsider, www.brakar.no

Nattbusser kjører som normalt på alle ordinære holdeplasser.

Spørsmål om trafikkavviklingen? 

  • Før 17. august stilles disse til Per Olav Horne, tlf. 90 55 61 71.
  • Fra 17. august stilles disse til Ronny Hansen, tlf 91 87 83 89.

Trafikkplan (skiltplan)

Mandag 19. august kl. 08.00

Sperres følgende gater for rigging av tivoli og konsertarena, sperret til tirsdag 29.8. ca kl 16.

  • Ø. Strandgt, mellom Dronninggt og St Olavsgt.
  • Ø. Storgt, mellom Gml. Kirkeplass og St Olavsgt.
  • Ø. Torggt, mellom Gml Kirkeplass og St Olavsgt.
  • Gamle Kirkeplass, sperres for trafikk fra alle veier.

Innkjøring til P-plass ved Gml Park hotell og roklubben skjer fra Ø. Strandgt og via vestre løp på Gml Kirkeplass ut og inn. 

Adkomst til beboere nederst på Gml Kirkeplass må skje fra siden mot Bybrua da det er stengt ellers på Gml Kirkeplass og ved Ypsilon. 

Fredag 23. august kl. 17.00

Sperres følgende gater for all trafikk, unntatt buss og taxi.

  • Engene/Hauges gate, mellom Amt Blomsgt og Albumsgt

Ovennevnte gater vil være sperret frem til søndag 25.8 kl. 18.00

Lørdag 24. august kl. 09-18

  • Nedre Strandgate, mellom Erik Børresens alle og Bybrua, stengt for gjennomkjøring. Unntatt buss, taxi og kjørende til p-hus i Magasinet. 
  • Kjøring til P-hus Magasinet skjer fra Strandveien/Erik Børresens alle.
  • Kjøring til eiendom nederst på Gml Kirkeplass og P-hus Kinobygget skjer fra Haugesgt ned St Olavsgt som åpnes ned denne dagen.

Tirsdag 27. august kl 16.00

Alle veier åpne igjen.