Strømsø torg stengt for trafikk

Grunnet Globusfestivalen 23.09.17 vil det bli noen trafikkomlegginger for buss og taxi i perioden torsdag 21.09.17 til og med søndag 24.09.17.

Buss

Ingen busser på Strømsø torg i perioden. Nærmeste holdeplass er Skistadbygget eller Bragernes Torg. Se Brakar sine nettsider for mer informasjon.

Taxi

Taxiholdeplassen på torget flyttes til Torgeir Vraas plass ved Globusgården. Her er kart (pdf) som viser midlertidig taxiholdeplass.

Sykkelparkering på Strømsø torg

I perioden vil sykkelstativer være stengt inne på selve torget. Det er hengt opp informasjon om dette på stedet.

Skilting

Vær oppmerksom på midlertidig skilting. Ovennevnte strekninger vil bli skiltet med parkering forbudt skilt og/eller andre trafikkregulerende skilt. Skilt vil bli satt opp minst 24 timer før. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer!  Her er samlekart (pdf) som viser alle reguleringer.

Spørsmål om trafikkavvikling gis av:

Vei natur og idrett v/Per Olav Horne, 90 55 61 71