Borgerlig vielse er overført fra tingretten til kommunen. Nå kan du gifte deg på rådhuset.

Før ekteskapet kan inngås må vilkårene i ekteskapsloven prøves. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er til stede.

Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Det er forutsatt i ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig når brudeparet inngår ekteskap. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten.

Bestille prøvingsattest

Dere bestiller attesten hos Skatteetaten. Det er ulike skjema for vielse av norske borgere, norske og utenlanske, og to utenlandske.

Skjema og veiledning for bestilling av prøvingsattest

Sende attesten til kommunen

Ferdige attester skal sendes til kommunen. Dersom begge har personnummer og dere har benyttet skatteetatens digitale prøveattest for norske borgere, kan dere videresende attesten til .

Eller dere kan sende attesten via post, til adressen under.

Andre må sende prøvingsattesten til adressen:

Vielse
Drammen kommune
v/ Seksjon for politisk støtte
Postboks 7500 3008 Drammen

I rådhusets åpningstid er det også mulig å levere dokumentene i lukket konvolutt på Kundesenteret. Husk å merke konvolutten tydelig med ordet «vielse».

Du bestiller borgerlig vielse ved å sende e-post til: 

I e-posten må du oppgi:

  • Kontaktinformasjon (E-post og telefonnummer)
  • Ønsket tidspunkt for vielse

Vielser gjennomføres på fredager i tidsrommet kl. 12.00 til 14.30. Seremonien vil foregå i Storstua på rådhuset.

Sommeren 2019 utfører vi ikke vielser i juli. Siste dato for vielse er 28. juni og oppstart igjen 2. august.

Etter at du har sendt bestilling på e-post, kontakter vi deg og avtaler nærmere detaljer for vielsen.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

  • Seremonien varer i 10 – 15 minutter

Brudeparet blir sammen med gjestene vist inn i Storstua (vielsesrommet). Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vielsesmelding.

I etterkant av seremonien utsteder kommunen en midlertidig vielsesattest til brudeparet. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt fra folkeregistermyndigheten.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk. 

  • Å gifte seg på rådhuset er gratis