1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen. Da kan du gifte deg på rådhuset.

Før ekteskapet kan inngås må vilkårene i ekteskapsloven prøves. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er til stede.

Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Skjema og veiledning for bestilling av prøvingsattest

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Det er forutsatt i ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig når brudeparet inngår ekteskap. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten.

Send inn

Kommunen må ha den originale prøvingsattesten på papir. Det er derfor ikke mulig å sende den som vedlegg i e-post.

Send:

  • Original prøvingsattest
  • Kopi av legitimasjon for begge parter

Til adressen:

Vigsel
Drammen kommune
v/ Seksjon for politisk støtte
Postboks 7500 3008 Drammen.

Du kan også levere dokumentene i en lukket konvolutt i Kundesenteret på rådhuset. 

Husk å merke konvolutten tydelig med ordet 'vigsel'.

Du bestiller borgerlig vielse ved å sende e-post til: 

I e-posten må du oppgi:

  • Kontaktinformasjon (E-post og telefonnummer)
  • Ønsket tidspunkt for vielse

Vielser gjennomføres fortrinnsvis på fredager i tidsrommet kl. 12.00 til 14.30. Seremonien vil foregå i Storstua på rådhuset.

Sommer 2018

I juli er det bare mulig å gifte seg fredag 6. juli og fredag 20. juli. Vi tilbyr ikke vielse de andre datoene i juli.

Attest og legitimasjon

Husk å også sende prøvingsattest og kopi av leigitmasjon i papirformat via post eller lever på rådhuset.

Etter at du har sendt bestilling på e-post, kontakter vi deg og avtaler nærmere detaljer for vielsen.

Når vi har mottatt prøvingsattest og kopi av begges legitimasjon i posten eller lever det på rådhuset, mottar dere en endelig bekreftelse på dato for vielsen.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

  • Seremonien varer i 10 – 15 minutter

Brudeparet blir sammen med gjestene vist inn i Storstua (vielsesrommet). Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vielsesmelding.

I etterkant av seremonien utsteder kommunen en midlertidig vielsesattest til brudeparet. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt fra folkeregistermyndigheten.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk. 

  • Å gifte seg på rådhuset er gratis