Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan være skadelig for dem, får nødvendig hjelp og omsorg. Hovedoppgaven til barnevernet er nettopp å gi hjelp og støtte til barn, unge og familier som har det vanskelig.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges. 

Informasjon til barn og ungdom

Informasjon til foreldre

Er du bekymret for et barn?

Nøkkelinformasjon

Eksterne lenker: 

FNs flykningkonvensjon

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Sammen - Et integreringsprosjekt for ungdom

 

 

Telefon

32046600

E-post

Besøksadresse

Telthusgata 8
3044 Drammen

Besøksadresser

Barnevernet  i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker.

  • Svelvik: Eikveien 17, 3060 Svelvik
  • Drammen: Telthusgata 8, 3044 Drammen
  • Nedre Eiker: Evjegata 6, 3050 Mjøndalen