Nærutvalgene

Nærutvalgene skal bidra til å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker i sitt lokalmiljø.

Finn nærutvalget i din kommunedel

Møtedatoer i 2023

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året.

Om satsingen på nærutvalg

Kontakt

Har du spørsmål om nærutvalgene og lokaldemokrati?

Kommunedelene

  1. Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen
  2. Krokstadelva og Stenseth
  3. Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
  4. Rødskog og Gulskogen
  5. Konnerud og Skoger vest
  6. Strømsø overfor Vestfoldbanen; Danvik, Austad og Fjell.
  7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.
  8. Bragernes og Øren
  9. Skoger og Åskollen
  10. Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger