Nærutvalgene

Nærutvalgene skal bidra til å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker i sitt lokalmiljø.

Finn nærutvalget i din kommunedel

Møtedatoer

Alle nærutvalgene har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det settes av tid for innbyggere til å løfte lokale saker de er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til tilhørende lokal koordinator for det aktuelle nærutvalget.

Se når nærutvalgene har møter i 2024

Om satsingen på nærutvalg

Tilskuddsordning

Hvert nærutvalg har en pott på 50 000 kroner som skal deles ut til lokale aktiviteter og tiltak.

Kontakt

Har du spørsmål om nærutvalgene og lokaldemokrati?

Eirin Bråten Nygård

Lokaldemokratikoordinator og lokalkoordinator for kommunedelene 3, 8, 9 og 10

eirin.nygard@drammen.kommune.no

Tlf: 91 39 16 78 Mob: 91 39 16 78

Kommunedelene

  1. Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen
  2. Krokstadelva og Stenseth
  3. Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
  4. Rødskog og Gulskogen
  5. Konnerud og Skoger vest
  6. Strømsø overfor Vestfoldbanen; Danvik, Austad og Fjell.
  7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.
  8. Bragernes og Øren
  9. Skoger og Åskollen
  10. Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger