Utrulling av fjernavleste vannmålere

Drammen kommune startet i 2023 arbeidet med å skifte ut manuelle vannmålere til fjernavleste vannmålere i alle boliger i Drammen. Ved inngangen til april 2024 har vi gjennomført utskiftninger kommunedel 9 og 10, og har startet i kommunedel 5, Konnerud og Skoger vest.

 Fjernavlesning har mange fordeler både for deg som innbygger og for miljøet. Du vil slippe å lese av måleren din samt å rapportere inn forbruket ditt selv.

En fjernavlest vannmåler er en vannmåler som registrerer vannforbruk og sender data via radionettverk. Du slipper derfor å lese av måleren og sende inn forbruk til kommunen. Vannmåleren sender signaler fire ganger i døgnet og sendingene er kortvarige, svake og ikke helsefarlige.

Fordeler ved fjernavlest vannmåler

 • Fjernavleste vannmålere formidler nøyaktige data om forbruket. 
 • Du slipper å lese av vannmålere og rapportere inn forbruket

Vannmåleren som blir montert er bygget med fremtidens teknologi slik at den er klar for fjernavlesning. Inntil arbeidet med fjernavlesing pågår og er ferdigstilt, vil en del vannmålere bli fjernavlest, mens noen fortsatt må leses av manuelt. Hvis vi ikke får kontakt med vannmåleren din ved terminavlesning vil du få melding om å lese av. 

Utskiftningen vil foregå områdevis og blir delt i ti kommunedeler. Drammen kommune vil benytte godkjente rørleggere fra GK Norge AS. Du som huseier vil motta brev når din kommunedel er klar for utskifting.

Arbeidet vil fortrinnsvis skje innenfor normal arbeidstid, og ta ca. 15 til 30 minutter. Du får melding på SMS med forslag til tidspunkt for når du skal skifte vannmåler. Vi oppfordrer deg til å svare raskt: JA hvis tidspunktet passer, NEI hvis det ikke passer.Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer.

Monteringen og utskiftingen er kostnadsfri. Hvis det oppdages ved utskiftning at det tekniske anlegget ikke i orden i henhold til Drammen kommunes avtalevilkår, må dette utbedres før vannmåleren blir skiftet. Dette arbeidet må du selv som eier bestille og betale for.  

Dersom du allerede har vannmåler av nyere type som kan fjernavleses vil ikke denne bli skiftet. Les mer om hvilken måler som benyttes til fjernavlesning under fakta om måleren.

Oversikt over kommunedeler

 • Svelvik, Ebbestad, Berger og Nesbygda
 • Skoger og Åskollen
 • Bragernes og Øren
 • Strømsø nedenfor Vestfoldbane
 • Strømsø, Danvik, Austad og Fjell
 • Konnerud og Skoger vest
 • Rødskog og Gulskogen
 • Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
 • Krokstadelva og Stenseth
 • Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen

Den fjernavleste vannmåleren er godkjent for registrering av forbruk. All innsamlet data er beskyttet av norsk lovverk for behandling av persondata. Når dataene registreres på måleren er de krypterte og disse håndteres videre av kommunen. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende. 

Her kan du lese personvernerklæring for fjernavleste vannmålere i Drammen kommune

Måleren som monteres er en Qalcosonic fra Axioma som har en forventet levetid på 10-12 år. Den har en digitalt LCD-skjerm som viser vannforbruk og et eller flere symboler.

  

 Vi oppfordrer deg til å kontrollere vannmåleren med jevne mellomrom. Hvis et av symbolene vises på skjermen (ikke symbol for kommunikasjon) må du ta en egenkontroll av anlegget ditt og eventuelt ta kontakt med vann og avløp kundeservice.

Som huseier er du selv ansvarlig for eget anlegg.  Vann og avløp har ikke ansvar for å oppdage lekkasjer, rørbrudd og andre feil for så å melde dette til deg som abonnent. 

For å hente inn avlesningene fra den nye måleren brukes det trådløs teknologi som heter LoRaWAN. Dette er radiobølger som i Europa ligger på 863-870MHz båndet. Signaler sendes fire ganger i døgnet og sendingene er kortvarige, svake og ikke helsefarlige. Sendingene vil ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og vannmålerens frekvensområde ligger langt under annet elektronisk utstyr som er vanlig å omgi seg med.

Måleren eies av Drammen kommune, vann- og avløp.

Montering/installasjon utføres av GK Norge AS.