Energitiltak i egen bolig

Noe av det viktigste du kan gjøre for klimaet er å redusere utslipp forbundet med egen bolig.

Energieffektivisering, energisparing og alternative energikilder er mulige tiltak, og på Energiportalen kan du få gode tips til hvilke tiltak som kan lønne seg i ditt hus. Sett bare inn din adresse i søkefeltet for mer informasjon.

Hos Enova kan du sjekke om du kan få økonomisk støtte til tiltak du gjør i din bolig.

Eiere av eldre bygninger (før ca. 1960) i Viken kan bestille gratis energirådgivning og befaring. Gratis ENØK-rådgivning.

Gratis klima- og energirådgiving for boligeiere