Energitiltak i egen bolig

Noe av det viktigste du kan gjøre for klimaet er å redusere utslipp forbundet med egen bolig.

Energianalyse av din bolig

Energieffektivisering, energisparing og alternative energikilder er mulige tiltak, og på Energiportalen kan du få gode tips til hvilke tiltak som kan lønne seg i ditt hus. Sett bare inn din adresse i søkefeltet for mer informasjon.

Støttemuligheter for tiltak

Hos Enova kan du sjekke om du kan få økonomisk støtte til tiltak du gjør i din bolig.

Eier du en eldre bygning?

Eiere av eldre bygninger (før ca. 1960) i Viken kan bestille gratis energirådgivning og befaring. Gratis ENØK-rådgivning.

Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. 

Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.