Energitiltak i egen bolig

Noe av det viktigste du kan gjøre for klimaet er å redusere utslipp forbundet med egen bolig.

Gratis klima- og energirådgiving huseiere

Gratis klima- og energirådgiving til styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser

Energianalyse av din bolig

Energieffektivisering, energisparing og alternative energikilder er mulige tiltak, og på Energiportalen kan du få gode tips til hvilke tiltak som kan lønne seg i ditt hus. Sett bare inn din adresse i søkefeltet for mer informasjon.

Støttemuligheter for tiltak

Hos Enova kan du sjekke om du kan få økonomisk støtte til tiltak du gjør i din bolig.

Eier du en eldre bygning?

Eiere av eldre bygninger (før ca. 1960) i Viken kan bestille gratis energirådgivning og befaring. Gratis ENØK-rådgivning.

Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. 

Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.