Enslige mindreårige flyktninger

Barnevern, avdeling enslige mindreårige flyktninger, er en avdeling for enslige mindreårige flyktninger under 18 år som har flyktet fra sitt hjemland og har kommet til Norge alene.

  • Dette er ungdom som har søkt beskyttelse i Norge, de har fått innvilget asyl, og blitt bosatt i  Drammen kommune.
  • Ungdommene som blir bosatt i Drammen kommer enten fra et omsorgssenter eller mottak i Norge eller direkte fra en flyktningleir i utlandet. De har opplevd krig og traumatiserende hendelser både i hjemlandet og under flykt.
  • Avdelingen praktiserer traumebevisst omsorg, det er en retning i miljøterapi som er spesielt tilpasset for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger.
  • Avdelingen består av et bofellesskap og et oppfølgingsteam.
  • Ungdom bor opptil ett år i bofellesskapet før de flytter til egen hybel eller til en vertsfamilie, da følges de opp av oppfølgingsteam.
  • Våre ansatte skal gi omsorg og skape trygge omgivelser gjennom gode og tillitsvekkende relasjoner til ungdom, samt bistå ungdom med å forstå sine reaksjoner på egne opplevelser og hjelpe med å regulere følelser.
  • Avdelingen hjelper, gir råd og veileder ungdommene når det kommer til skole, fritid, jobb, venner, offentlige kontorer og andre arenaer og situasjoner som er viktige i ungdommenes liv.
  • Avdelingen bistår ungdommer med sin første språkpraksis på en arbeidsplass og med sin første sommerjobb. Erfaringen viser at dette er vårt beste tiltak for å hjelpe ungdom inn til arbeidslivet og til økonomisk selvstendighet.
  • Avdelingen følger opp ungdom opptil 23 år.

Kontaktinformasjon

Telefon

90 69 89 19

E-post

barnevern@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Telthusgata 8
3044 Drammen

Eksterne lenker