Du kan engasjere deg som frivillig og gjøre en viktig innsats på mange forskjellige måter.

Finn et viktig oppdrag på frivillig.no! 

Frivillig.no er laget for at folk skal finne frivillige oppdrag og at frivillige organisasjoner skal finne folk. Her kan du som har lyst til å engasjere deg i noe, finne de organisasjonene som trenger deg!

frivillig.no skriver skriver du inn navn på kommune, og du vil finne mange spennende og meningsfylte aktiviteter å engasjere deg i! 

Frivillig på store arrangementer

Frivilligsentralene og  omsorgstjenestene

Det er også mulig å engasjere seg som frivillig i tilknytning til frivilligsentralene eller i omsorgstjenestene i kommunen.

I oversikten under finner du konkrete oppdrag og kontaktpersoner som du kan henvende deg til i omsorgstjenestene. Aktivitetene er bare forslag. Hvis du har andre ideer til hva du vil gjøre som frivillig, så ikke nøl med å ta kontakt med en av kontaktpersonene. 

Å være turvenn er en fin mulighet til å få frisk luft og en god samtale. Det er mange steder i byen du kan være en turvenn, se oversikten under: