Medvirkning

Involvering og medvirkning i planprosesser og politikk. Bli med å påvirke kommunens utvikling.

Høringer