Politiske møter på nett

Følg møtene i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og råd enten direkte eller i opptak.

Direktesending

Møter i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og råd. 

Arkiv med tidligere møter

Møter etter oktober 2023

Se tidligere møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Se opptak fra tidligere møter i arkivet

Tidligere møter

Se tidligere møter i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, råd og komiteer.

I arkivet finner du også opptak fra bystyremøtene i gamle Drammen kommune.

Partssammensatt samarbeidsutvalg

Orienteringsmøter

Areal-, transport- og miljø-utvalget og -rådet