Barnevernvakten

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap. Det er en forlenget arm av barnevernet. Hovedoppgaven er å hjelpe eller støtte barn og familier i krise på kveldstid, i helger eller høytider.

Grunner til å ringe barnevernvakten

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • omsorgssvikt
 • vold, eller er vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • barn og unge som er ruset, psykisk syke eller innblandet i kriminalitet
 • innbrakte eller savnede barn eller ungdommer
 • innbrakte eller fengslede foreldre
 • foreldre som er ruset eller psykisk syke
 • tvangssgifting

Gratis alarmtelefon

 • Barn, unge og voksne som er bekymret for barn kan ringe vår gratis alarmtelefon på 116 111.

Åpningstider

 • Mandag – torsdag: 15.30–23.00
 • Fredag 15.30–01.00
 • Lørdag 16.00–01.00
 • Søndag 15.00–23.00

Telefon

32 04 65 00 eller 116 111 (gratis alarmtelefon for barn og unge). Politiet kan også kontaktes på 02800 eller 112.