Kontorene til barnevernet er stengt, men vi kan nås på telefon. Enkelte barn følges opp spesielt, ellers håndteres meldinger daglig. Hjemmebesøk og møter begrenses til det som er akutt og helt nødvendig. Mye av tjenestens dialog og oppfølging skjer via telefon og nettbaserte tjenester. Barnevernsvakten er bemannet som vanlig.Barnevernet: 906 98 919, barnevernvakt: 32 04 65 00

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap. Det er en forlenget arm av barnevernet. Hovedoppgaven er å hjelpe eller støtte barn og familier i krise på kveldstid, i helger eller høytider.

Grunner til å ringe barnevernsvakten:

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • omsorgssvikt
 • vold, eller er vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • barn og unge som er ruset, psykisk syke eller innblandet i kriminalitet
 • innbrakte eller savnede barn eller ungdommer
 • innbrakte eller fengslede foreldre
 • foreldre som er ruset eller psykisk syke
 • tvangssgifting

Gratis alarmtelefon

Barn, unge og voksne som er bekymret for barn kan ringe vår gratis alarmtelefon på 116 111.

 

Åpningstider

 • Mandag – torsdag: 15.30–23.00
 • Fredag 15.30 - 01.00
 • Lørdag 16.00 - 01.00
 • Søndag 15.00 - 23.00

Telefon

32 04 65 00 eller 116 111 (gratis alarmtelfon for barn og unge). Politiet kan også kontaktes på 02800 eller 112.  

E-post

Besøksadresse

Rosenkranzgata 17 (legevakta) 

3018 Drammen