Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap. Det er en forlenget arm av barnevernet. Hovedoppgaven er å hjelpe eller støtte barn og familier i krise på kveldstid, i helger eller høytider.

Grunner til å ringe barnevernsvakten:

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • omsorgssvikt
  • vold, eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • barn og unge som er ruset, psykisk syke eller innblandet i kriminalitet
  • innbrakte eller savnede barn eller ungdommer
  • innbrakte eller fengslede foreldre
  • foreldre som er ruset eller psykisk syke
  • tvangssgifting

Gratis alarmtelefon

Barn, unge og voksne som er bekymret for barn kan ringe vår gratis alarmtelefon på 116 111.

 

Åpningstider

Mandag–søndag: 17.00–23.00 (01.00 natt til lørdag og søndag)

Telefon

32 04 65 00 eller 116 111 (gratis alarmtelfon for barn og unge). Politiet kan også kontaktes på 02800 eller 112.  

E-post

Besøksadresse

Rosenkranzgata 17 (legevakta) 

3018 Drammen