Tilgjengelighet

Drammen kommune jobber for å gjøre kommunen og drammenssamfunnet enda mer inkluderende. Kommunen bruker en rekke digitale tjenester i sin kommunikasjon med andre, og arbeider for å gjøre disse universelt utformet slik at de er i tråd med kravene som stilles fra myndighetene.

På Tilsynet for universell utforming av ikt sine nettsider finner du status for de ulike nettstedene og digitale tjenestene som Drammen kommune bruker.

Tilgjengelighetserklæringer

Finn rett tilgjengelighetserklæring:

Mangler erklæring

Disse tjenestene er er i bruk i Drammen kommune foreløpig uten tilgjengelighetserklæring. Vi arbeider med leverandørene for å få disse på plass.

  • www.utdanning.no
  • www.smartskole.no
  • www.mattemestern.no
  • www.account.dragonbox.com
  • www.juniorskole.no
  • www.engage-no.conexus.net

Tilbakemelding om www.drammen.kommune.no

Har du innspill eller spørsmål om den universell utforminga av kommunens nettsider www.drammen.kommune.no? 

Send oss til din tilbakemelding på e-post:

kommunikasjon@drammen.kommune.no