Hjelp til psykisk helse

Følelser

Nedfor

Vanlig å være trist

Å kjenne seg trist og lei er ikke alltid et tegn på at du er deprimert.

Noen ganger er det å føle seg trist bare en del av de naturlige svingningene i humør og stemningsleie.

Vart lenge

Er du nedstemt over lengre tid og det virker vanskelig å komme over det?

Da kan du være deprimert.

 • Ta kontakt med fastlegen din

Mestring

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan leve med depresjon?

Noen å prate med

Er du deprimert og ønsker noen å prate med om hvordan du kan få hjelp til depresjonen?

Nye symptomer

Dersom problemene og symptomene er nyoppstått, eller du er sykemeldt på grunn av problemene, ta kontakt med:

Rask psykisk helsehjelp

Dersom du ringer utenom åpningstid, tar Rask psykisk helsehjep kontakt med deg innen to virkedager. En virkedag er en ukedage - ikke helge- eller helligdag.

Fått hjelp tidligere

Dersom du har mottatt tjenester i forbindelse med disse problemene før, ta kontakt med:

Lavterskel mottak for psykisk helse og rus

Møteplass

Ønsker du å treffe andre mennesker?

Bli med i en av de mange lage og foreninger som finnes i Drammen kommune.

Grupper

Drammen kommune tilbyr deltakelse i grupper for voksne over 18 år som har psykisk helse- eller rusutfordringer.

For å bli med i en av gruppene, må du delta på vårt 2-timers startkurs.

For å melde seg på kurset, ring:

 • Tlf 32 04 67 00 (tastevalg 1)

Snakk med noen

Har du selvmordstanker, er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Husk at det er mange som kan og vil hjelpe deg. Gi andre en mulighet til å hjelpe deg ved å fortelle dem hvordan du har det.

Det fins mange steder å få hjelp og god behandling. Hvor akutt er situasjonen? Det har betydning for hvem du skal kontakte.

Her finner du tips til hvordan du kan fortelle noen at du har selvmordstanker: Selvmordstanker og selvmord - Helsenorge

Her får du hjelp

Ved akutt fare for selvmord ring 113.

Hvis du trenger hjelp på dagtid, og dette ikke er livstruende, kontakter du fastlegen din. Fastlegen har en øyeblikkelig-hjelp-funksjon på dagtid.

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden:

 • Ring lokal legevakt: 116 117

Hjelpetelefoner

Det finnes mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte, informasjon og hjelp til mennesker som har tanker om selvmord. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper.

Støttekontakt

Har du spesielle utfordringer, kan du få tilrettelagt fritid.

Tilrettelagt fritid hjelper barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker med å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tjenesten er organisert på 3 ulike måter:

 • individuell fritidskontakt
 • gruppetilbud
 • individuelt tilpasset tilbud i samarbeid med en forening eller organisasjon

Søke om fritidskontakt

Grupper

Drammen kommune tilbyr deltakelse i grupper for voksne over 18 år som har psykisk helse- eller rusutfordringer.

For å bli med i en av gruppene, må du delta på vårt 2-timers startkurs.

For å melde seg på kurset, ring:

 • Tlf 32 04 67 00 (tastevalg 1)

Redd

Dette er angst

Hva betyr det å ha angst?

Det er helt normalt å kjenne på bekymring og uro i løpet av livet. Å ha en angstlidelse er ikke det samme som å bekymre seg litt eller være litt urolig. Angstlidelse er en psykisk lidelse som påvirker deg over tid.

Angstlidelser kan føre til funksjonstap som kan gå ut over hvordan du håndterer blant annet arbeid, skole og studier.

Nye symptomer

Har du milde til moderate angstproblemer? Har spørsmål om angst og hvordan du kan få hjelp?

Ta kontakt med:

Rask psykisk helsehjelp

Dersom du ringer utenom åpningstid, tar Rask psykisk helsehjep kontakt med deg innen to virkedager.

Fått hjelp tidligere

Har du hatt langvarige angstproblemer? Og ønsker deg mer hjelp til å håndtere angsten?

Kurs for å mestre angst

Trenger du råd og hjelp til hvordan du kan takle angst i hverdagen?

Meld deg på kommunens angstmestringskurs. Kurset går over 6 ganger, og er for personer som opplever angst som en begrensning i hverdagen.

Påmelding

Ring lavterskel mottak hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00 (tastevalg 1)

Sint

Hva er et sinneproblem?

Sinne er en normal følelse og som alle føler på.

Derfor er ikke spørsmålet om vi er sinte. Spørsmålet er hva som er årsaken til sinnet. Og om vi opplever å ha kontroll over det

Noen å snakk med om sinne?

Ønsker du hjelp til å forstå og få kontroll over sinnet?

Hjelp til voldsproblemer

Trenger du hjelp til å kontrollere sinnet og unngå vold?

Ta kontakt med:

Søvn

Undervisning på video

Ønsker du råd om hvordan du kan meste søvnvansker?

Se video om hva du kan gjøre med søvnproblemer.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video om søvnavansker

Meld deg på kurs

Sliter du med å sovne på kvelden? Våkner du ofte om natta? Våkner du for tidlig? Påvirker dårlig søvn hverdagen din?

Da kan dette være et kurs for deg.

Påmelding til søvnkurs

Målet med kurset

Gi kunnskap om søvn og hva som er normalt. Få mulighet til å bli bedre kjent med hvordan dine søvnmønster er. Få råd om hva du kan gjøre for å sove bedre, og innføring i teknikker som kan bidra til bedre søvn

Hva går kurset ut på?

Kurset er lagt opp som undervisning om søvn og hvordan justere søvnvaner. Det oppmuntres til egen aktivitet mellom samlingene for å få mest nytte av søvnskolen. Deltakerne fyller ut søvndagbok underveis. Kurset vil være 3 ganger a 2 timer, og kan munne ut i behandling over 8 uker for de som ønsker det.

Kurset er for deg over 18 år og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset er gratis. Kurset settes opp jevnlig gjennom året, se påmeldingsskjema for aktuelle datoer. Kurset holdes sentralt i Drammen.

Mat

Hva er spiseforstyrrelse?

Hva er spiseforstyrrelser? Og hvordan kan jeg vite om jeg har en slik forstyrrelse?

Når tanker og handlinger om mat, kropp og vekt tar så stor plass at det går utover livskvalitet og mulighetene til å leve et vanlig liv, har man en spiseforstyrrelse.

Spiseforstyrrelser kjennetegnes nettopp ved en overopptatthet av mat, kropp og utseende.

Helsestasjon for ungdom

Er du mellom 13 og 25 år og ønsker å prate med noen om mat og helse?

Kontakt Helsestasjon for ungdom. Tilbudet er gratis. Se hvor du finner stasjonen og når de er åpne:

Mjøndalen

Drammen

Noen å prate med

Ønsker du lære mer om spiseforstyrrelser. Eller trenger du noen å prate med om spiseforstyrrelser?

Gå til Rådgivning om spiseforstyrrelsers nettsider:

Nettros.no

Andre utfordringer

Noen å prate med

Er du eller dere i en krise eller vanskelig situasjon? Og trenger noen å prate med?

Har dere problemer?

Skilsmisse, psykisk helse hos familien barn og unge:

Har du problemer?

Er du i en vanskelig situasjon:

Seksuell vold

Har du vært utsatt for overgrep eller voldtekt?

Kontakt:

 • Legevakten: 116 117
 • Politiet: 02800

Trenger du hjelp, råd eller noen å prate med om overgrep, ta kontakt med Nok Drammen. Nok er et gratis, tverrfaglig lavterskeltilbud til kvinner og menn som er utsatt for seksuelle overgrep. Nok Drammen tilbyr også hjelp til pårørende til personer som er utsatt for overgrep:

Nokdrammen.no

Vold

Har du vært utsatt for vold fra personer nær deg?

Kontakt:

 • Politiet: 02800

Eller du kan kontakte krisesenteret i Drammen. Senteret er åpent for kvinner, menn og barn. Kvinner og menn har adskilte boenheter. Kvinneboligen er bemannet hele døgnet.

Krisesenteret

Finn svar

Les mer om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Og få svar på det du lurer på om vold og overgrep.

Hva koster det?

De fleste tilbudene om psykisk helsehjelp hos Drammen kommune er gratis. Alle samtaler er gratis, Men det koster noe å delta på enkelte kurs og aktiviter. Legevakten har egenandel.

Undervisningstilbud

Drammen kommune har et stort tilbud av kurs og undervisning som kan gjøre det lettere å leve med psykiske utfordringer.

Noen av tilbudene kan du se på nett og andre krever oppmøte. Enkelte kurs kan du følge uten påmelding, mens andre kurs må du melde deg på.

Finn et undervisningstilbud som passer for deg

Taushetsplikt

Husk at dersom du kontakter Drammen kommune, har vi taushetsplikt. Dette betyr at:

 • De som hjelper deg i kommunen har taushetsplikt.
 • Dersom du sender oss bekymringsmelding, vil personen du melder bekymring for ikke få vite at du har meldt fra.
 • Er du over 16 år, får ikke dine foresatte informasjon om at du har kontaktet oss.

Når får jeg svar?

Har du bedt Drammen kommune om hjelp med dine psykiske utfordringer, kontakter kommunen deg. Hvor rask og i hvilken kanal du blir kontaktet avhenger av hvor du har sendt din forespørsel.

 • Ringer du Rask psykisk helsehjelp på 948 17 041 i telefontida får du svar med en gang. Telefontida er tirsdager og torsdager kl. 09.00-12.00.
 • Dersom du ringer utenom telefontida og legger igjen beskjed, ringer Rask psykisk helsehjelp deg innen to virkedager. 
 • Sender du e-post: rph@drammen.kommune.no, vil du også få svar innen to virkedager. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post
 • Mottaket svarer på spørsmål alle dager mellom kl. 09.00 -14.00.

Slik kontakter du mottaket:

 • Telefon: 32 04 67 00 (tastevalg 1)
 • E-post: phr@drammen.kommune.no Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Du når familieteamet ved å ringe i åpningstida.

 • Alle hverdager kl. 09.00-15.00

Det finnes fem familieteam i kommunen. 

Melder du deg på kurs via telefon, får du mer informasjon om oppstart når du melder deg på. Sender du påmelding via skjema eller e-post vil det variere hvor raskt du blir kontaktet om kurset.

Akutt helsehjelp

Er du akutt redd noen du kjenner skal ta sitt eget liv?

 • Ring legevakten på 116 117

Er du eller noen du kjenner blitt psykotisk og trenger hjelp?

 • Ring legevakten på telefon 116 117

Se også