Psykisk helse, rus og avhengighet

Ved alvorlig bekymring for liv eller helse ring legevakten 116 117