Aktuelle hendelser

Oversikt over aktuelle hendelse for vann og avløp i Drammen kommune

Vannavslag Storgaten Svelvik

I forbindelse med planlagt oppgradering i krysset Brenmehls gate og Storgaten i Svelvik, vil vi stenge vannet onsdag, 22. mai kl: 09:00 til kl: 18:00.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2023 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av en entreprenør , som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: