Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og råd

Medlemmer, møter og saksdokumenter.

Kommunestyre

Kommunestyre i Drammen kommune har 57 representanter. Kommunestyre er kommunens høyeste styreorgan. Kommunen organiseres etter formannskapsmodellen med hovedutvalg etter formålsprinsippet. Kommunestyret  velges i direkte valg for 4 år om gangen.

Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte som ledes av en rådmannen. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politikerne vedtar.

Formannskap

Formannskapet har 15 representanter.

Formannskapet har rollen som overordnet plan-, økonomi-, eierskapsutvalg samt utvalg for næring, arbeid og inkludering.

Hovedutvalg og råd

Medlemmer

Møter og dokumenter

Medlemmer

Møter og dokumenter

 

 

Medlemmer

Møter og dokumenter

Se kontrollutvalgets medlemmer og møtekalender