Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Varsel om videreføring av planarbeid med konsekvensutredning, detaljregulering for Kreftingsgate 33

Formannskapet vedtok den 21.09.2021 at planarbeidet med detaljregulering for Kreftings gate 33 kan fortsettes i tråd med planinitiativ av 29.04.21, supplerende dokumentasjon av 06.08.21, og vedtatt planprogram 24.03.2015. På vegne av Kreftingsgate 33 AS varsles det derfor i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om videreføring av arbeid med Detaljregulering med konsekvensutredning for Kreftingsgate 33 i Drammen kommune.

Sist endret:

Ordfører inviterer næringslivet til dialog om byutvikling - påmelding innen 10. oktober

Drammen kommune har nylig utarbeidet forslag til visjon – Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende – og flere ambisiøse mål for utviklingen av drammenssamfunnet fram mot 2040. Samtidig starter arbeidet med kommunens plan for overordnet arealutvikling, med strategier for blant annet videre byutvikling. For å lykkes med den videre utviklingen så må offentlige og private aktører gjøre en felles innsats – vi må jobbe sammen for å nå nye mål.

Sist endret: