Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post:
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Høring: Forslag til skolerute for 2021-2022

Forslag til skolerute for grunnskolen i Drammen for 2021-2022 legges ut på offentlig høring. Høringen er åpen for alle, og frist for å sende inn høringssvar er 20.januar 2020.

Sist endret: