Kunngjøringer og høringer

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Aktivitetsbasert tilskuddsordning for lokalt næringsliv

Næringslivsorganisasjoner, handelsstandsforeninger og næringslivsaktører som i samarbeid ønsker å gjennomføre et felles prosjekt/aktivitet som stimulerer folkeliv og næringsliv i sentrumsområdene, kan søke aktivitetsbasert tilskuddsordning for lokalt næringsliv.

Sist endret:

Høring av temaplan vann og avløp

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok 1. februar å sende temaplan vann og avløp 2024-2040 med kunnskapsgrunnlag ut på høring.

Sist endret:

1 2 3