Kunngjøringer og høringer

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Lokal høring om forslag til permisjonsregler i skolen

Forslag til permisjonsregler i Drammensskolen er nå på høring. Alle kan delta i høringen. Kommunen vil gjerne høre om du er enig eller uenig i reglene, eller om du har forslag til endringer.

Sist endret:

1 2 3 4 5