Kunngjøringer og høringer

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Kunngjøring av tillatelse om endring av leden

Drammen kommune bygger ny bybro over Drammenselva mellom Bragernes torg og Strømsø torg Tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven paragraf 14. Tillatelse er gitt av Kystverket 20.6.2022 (ref. 2022/405-11) med vilkår om kunngjøring i henhold til havne- og farvannsloven paragraf 14.

Sist endret:

Blomsterbod til leie på Bragernes torg

Drammen kommune har ledig lokaler (bod) for helårsleie omgående, for salg av blomster på Bragernes torg. Uteareal på inntil 64 m² kan leies som tillegg.

Sist endret: