Alle skolene er stengt. Unntak gjelder for elever på 1.-4. trinn med foresatte som ivaretar samfunnskritiske oppgaver, og for elever på 5. -7. trinn med særskilte behov.