Lokale regler og forskrifter

Opplæringsloven rammer inn innholdet i grunnskolen, og gir mange regler for opplæringen. Kommuner kan i tillegg lage lokale regler, og dette kalles for lokale forskrifter. På denne siden kan du lese hvilke lokale forskrifter som er vedtatt for grunnskolen i Drammen.

Opplæringsloven

Opplæringsloven er den viktigste loven for innholdet i grunnskolen. Opplæringsloven skal blant annet sikre at alle elever får opplæring av høy kvalitet, et trygt læringsmiljø og får medvirke i forhold som gjelder eleven selv. Opplæringsloven har også en sentral forskrift som utdyper reglene i opplæringsloven. Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven vedtas nasjonalt. 

Lokale forskrifter

Lokale forskrifter vedtas av de folkevalgte i kommunen. ​På denne siden får du oversikt over de lokale forskriftene som er vedtatt for Drammensskolen.

Det er også vedtatt en lokal forskrift om at:

  • Bokmål er hovedmål på alle skolene i Drammen kommune. Dette ble vedtatt i hovedutvalget for oppvekst og utdanning 05.06.2024, og trer i kraft fra 01.08.2024

Lokale rutiner

I tillegg til de lokale forskriftene finnes det noen lokale rutiner som det kan være nyttig å kjenne til.