Samarbeid mellom hjem og skole

Alle skolene i Drammensskolen arbeider for å ha et godt samarbeid med hjemmene.

I Drammensskolen ønsker vi å ha god kommunikasjon, gjensidig tillit og å gi foreldre gode muligheter for aktivt å kunne barnas skolegang.

Les mer om dette i lenkene under.

Kommunikasjon

Kommunen har lagt til rette for digitale løsninger for kommunikasjon med hjemmet. Les mer om dette i lenkene under. 

Skoledemokratiet

Hver for seg har hjem og skole stor betydning for barn og unge, og derfor er det viktig å jobbe for at samarbeidet skal være godt. Les mer om skoledemokratiet i kommunen. 

Kommunens plikter

Kommunen har mange plikter i samarbeidet skole-hjem, blant annet å ha ulykkesforsikring for elevene. Under finner du informasjon om noen av kommunens plikter.

Foresattes rettigheter

Under finner du informasjon om noen av foresattes rettigheter.