Melde fravær

Har du barn som går i skolen og er syk må du melde fraværet i Vigilo.

Tidligere skrev foresatte i meldingsboka når eget barn var syk og ikke kom på skolen. Nå skal fravær meldes i Vigilo.

Slik melder du fravær

I appen:

På data:

Har du flere spørsmål om Vigilo?

På hjelpesenteren finner du kanskje svar på det du lurer på.