Er du eller noen du kjenner utsatt for vold i nære relasjoner eller for overgrep? Ved Krise- og incestsenteret kan du få hjelpen du trenger.

 

Er du eller noen du kjenner utsatt for seksuelle overgrep?

BRiS er et selvhjelpstilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. BRiS er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt. 

Er du eller noen du kjenner utsatt for vold i nære relasjoner?

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nære relasjoner. Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.