Krisesenteret i Drammen

Er du eller noen du kjenner utsatt for vold i nære relasjoner eller for overgrep? Ved Krisesenteret kan du få hjelpen du trenger.

Vold

Er du eller noen du kjenner utsatt for vold i nære relasjoner?

Krisesenteret i Drammen er et gratis lavterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nære relasjoner. Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt. 

Seksuelle overgrep

Er du eller noen du kjenner utsatt for seksuelle overgrep?

Nok.Drammen er et selvhjelpstilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Nok.Drammen er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt.