Utsatt for overgrep?

BRiS har endret navn til Nok.Drammen.

Nok. Drammen er et selvhjelpstilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Nok.Drammen er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt.

Kontakt

Andre ressurser

Du kan også ringe en landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende: 80 05 70 00

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00 -15.30

Torsdag 08.00 -18.00

Telefon

32 04 58 00

E-post

nokdrammen@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Austadgata 47
3043 Drammen