På et senter mot incest og seksuelle overgrep kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine.

BRiS er et selvhjelpstilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. BRiS er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt. 

Du kan ta kontakt på: 32 04 58 00

 

Utsatt for vold eller overgrep? Mer informasjon finner du her.

Er du eller noen du kjenner utsatt for seksuelle overgrep? Mer informasjon finner du her.

Hva er et Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)?

Du kan ta kontakt på Vold- og overgrepslinjen

Du kan også ringe en landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende: 800 57 000

 

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00 -15.30

Torsdag 08.00 -18.00

Telefon

32 04 58 00

E-post

Besøksadresse

Rosenkranzgata 17, 2. etasje.
Postboks 7500, 3008 Drammen