Handlings- og økonomiplan og kommuneøkonomi

Drammen kommune har et budsjett på om lag 7,8 milliarder kroner.

Hvis du vil vite mer om hva pengene går til og hva som er viktige saker i budsjettarbeidet, finner du det i dokumentene på denne siden.

Reglement

2023

2022

Tertialrapporter

Månedsrapporter

2021

Årsevaluering

Økonomiplan

Tertialrapporter

Månedsrapporter

Årsregnskapsbok

2020

Årsevaluering

Årsregnskap

Økonomiplan

Tertialrapporter

Månedsrapporter

2019

2018

2017