Drammen kommune har ett budsjett på om lag 7,8 milliarder kroner.

Hvis du vil vite mer om hva pengene går til og hva som er viktige saker i budsjettarbeidet, finner du det i dokumentene på denne siden.

Reglement

2021

Tertialrapporter

Månedsrapporter

2020

Årsevaluering

Årsregnskap

Økonomiplan

Tertialrapporter

Månedsrapporter

2019

2018

2017