Handlings- og økonomiplan og kommuneøkonomi

Drammen kommune har et budsjett på over 9 milliarder kroner.

Hvis du vil vite mer om hva pengene går til og hva som er viktige saker i budsjettarbeidet, finner du det i dokumentene på denne siden.

Reglement

Du finner samme informasjon i web- og pdf-versjonene av rapportene og planene. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle pdf-ene tilfredsstiller alle kravene til universell utforming. Web-versjonen er universelt utformet.

2024

Månedsrapporter

2023

Årsevaluering

Handlings- og økonomiplan

Tertialrapporter

Månedsrapporter

2022

Årsevaluering

Handlings- og økonomiplan

Tertialrapporter

Månedsrapporter

2021

Årsevaluering

Økonomiplan

Tertialrapporter

Månedsrapporter

Årsregnskapsbok

2020

Årsevaluering

Årsregnskap

Økonomiplan

Tertialrapporter

Månedsrapporter

2019

2018

2017