Drammen kommune ønsker et kunnskapsbasert og effektivt samarbeid med næringslivet. På denne måten kan vi sammen løfte lokalsamfunnet og regionen videre inn i fremtiden. Et godt organisert næringsliv gir representative kontaktflater, som gjør det enklere for begge parter å samhandle.

Under finner du et knippe av de organisasjonene Drammen kommune regner som viktige samarbeidspartnere. Dersom din bedrift er knyttet til en bransjeorganisasjon eller et bransjenettverk som ønsker et møte med oss, finner du kontaktinformasjon under Hva kan vi hjelpe deg med?

Organisasjoner for næringslivet